Factureren naar de overheid – Digitalisering komt eraan!

Vanaf 1 november 2022 is het zover. De overheid zal vanaf dan elektronische facturatie verplicht maken voor alle facturen gericht aan de overheid waarvan het facturatiebedrag groter dan of gelijk is aan de Europese drempel. Een papieren factuur of een pdf’je via mail versturen naar overheidsinstanties zal dus niet langer worden aanvaard.


Willem Thijs, COMPETENTIECENTRUM DIGITAAL & INNOVATIEF ONDERNEMEN
24 oktober 2022

‘Papier hier!’ Een uitspraak die je – eerder dan in een artikel van het VBO – zou kunnen verwachten in de Efteling. In tegenstelling tot Holle Bolle Gijs verwacht de overheid binnenkort enkel nog digitale facturen. Inderdaad, vanaf 1 november 2022 zal de overheid bedrijven verplichten om hun facturen na uitvoering van overheidsopdrachten en -aanbestedingen, elektronisch te verzenden.

Die verplichting zal echter niet onmiddellijk op elke overheidsopdracht of aanbesteding van toepassing zijn maar zal gefaseerd worden ingevoerd:

  • 1 november 2022        

Elektronische uitreikingsverplichting voor facturen naar een overheid voor opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de Europese drempel (die bedraagt € 215.000 voor goederen en diensten). 

  • 1 mei 2023        

Elektronische uitreikingsverplichting voor facturen naar een overheid voor opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan € 30.000. 

  • 1 november 2023        

Elektronische uitreikingsverplichting voor alle facturen naar een overheid (met uitzondering van de facturen onder de drempel van € 3000, exclusief btw)  

Zoals u kunt zien is bovenstaande wetgeving enkel gericht op b2g-facturen. Verwacht wordt echter dat de verplichting omtrent elektronische facturatie in de nabije toekomst zal worden uitgebreid. Het zal er dan ook op aankomen om als bedrijf klaar te zijn en de efficiëntiewinsten die elektronisch factureren met zich mee zal brengen te omarmen.

Foto @belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.