Nood aan vaccin tegen faillissementen

Onze wetenschappers leverden geweldig werk door op 9 maanden tijd een vaccin te ontwikkelen. De productie ervan draait op volle toeren, ook hier in ons land. Daar mogen we best fier op zijn. De vaccins brengen hoop en perspectief, maar dat mag ons niet in slaap wiegen. De strijd is nog lang niet gestreden, want zo’n 10 maanden na het uitbreken van de coronacrisis staat bij vele ondernemingen het water nog altijd aan de lippen. 


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
26 januari 2021

Aantal bedrijven in gevarenzone stijgt onrustwekkend

De cijfers laten er geen twijfel over bestaan. Na een voorzichtig herstel tijdens de zomer, hakte de tweede coronagolf begin november opnieuw zwaar in op de Belgische economie, zo blijkt uit een analyse van onze studiedienst en het databedrijf Graydon. Zonder de regeringsmaatregelen die sinds het begin van de crisis werden genomen, zou vandaag bijna de helft (49,6%) van de ondernemingen ernstige financiële problemen ondervinden. Dankzij die steunmaatregelen zakte dat percentage tot 29,8%. Als we de bedrijven die voor de crisis al in de problemen zaten buiten beschouwing laten, dan komen we uit op 20,1% van de ondernemingen dat zich in de gevarenzone bevindt. Dat betekent dus dat één op vijf ondernemingen die voor de crisis perfect gezond waren nu met aanzienlijke liquiditeits- en/of solvabiliteitsproblemen kampen. Ter vergelijking: in onze gezamenlijke analyse van september na de eerste golf was dat nog 16,2% of één op zes bedrijven. Het aantal bedrijven dat flirt met het faillissement neemt dus aanzienlijk toe.

IPA met respect voor de loonnorm is cruciaal wanneer  ’alle’ sectoren zich in moeilijkheden bevinden

Als we dan even dieper ingaan op die cijfers, stellen we vast dat het vooral de jongere en kleinere bedrijven zijn die het tijdens de crisis harder te verduren hebben. Die vaststelling is alarmerend, want heel wat start-ups en scale-ups, die de ondernemingen van morgen zijn en nieuwe experimentele technologieën op de markt brengen – m.a.w. motoren van innovatie – , riskeren te verdwijnen en dat kan ons groeipotentieel op middellange en lange termijn aantasten. Bovendien blijft geen enkele sector gespaard. In zo goed als elke activiteitensector is er een veelheid aan bedrijven die door de gevolgen van de sanitaire crisis in moeilijkheden dreigt te geraken. Vandaar ook onze niet mis te verstane boodschap aan de vakbonden: vandaag de concurrentiekracht van onze bedrijven ondergraven, staat morgen gelijk met extra banenverlies!

Nood aan een krachtdadig solvabiliteitsplan

Gelukkig trokken de verschillende overheden alle registers open om onze bedrijven te steunen. Met succes. Het risico op een faillissement werd daardoor de voorbije maanden gehalveerd. Dat is goed nieuws. Maar het slechte nieuws is dat de bedrijven, die voor de crisis perfect gezond waren, hun reserves aan het opeten zijn en steeds meer in ademnood dreigen te komen. Er is dus een ernstige solvabiliteitscrisis op til met een groot risico op faillissement voor duizenden kleine, middelgrote en zelfs grote ondernemingen. Een solvabiliteitsplan met krachtdadige financiële en fiscale maatregelen, gecoördineerd tussen alle bestuursniveaus, is de enige optie om dat te voorkomen.

Nu volhouden is de boodschap. En wij blijven volop met de overheid overleggen om de solvabiliteit van onze ondernemingen fundamenteel en structureel te versterken.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.