Plan voor herstel en veerkracht – Een kans die België niet mag missen!

Ten laatste op 30 april 2021 moet België zijn nationaal Plan voor herstel en veerkracht (PHV) neerleggen bij de Europese Commissie. Er wordt via dat plan 5,9 miljard euro geïnjecteerd in de Belgische economie om de gevolgen van COVID-19 het hoofd te bieden. Dat uitzonderlijke budget werd vrijgemaakt door de Commissie in het kader van de financiering ‘Next Generation EU’, die werd opgezet om de Europese economie opnieuw op de rails te zetten. Een budget dat ze zal moeten lenen op de markt om het te kunnen financieren. Een première.


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
03 maart 2021

Het Plan voor herstel en veerkracht moet het economisch herstel ondersteunen door massale investeringen en door de structurele hindernissen voor groei weg te nemen. De eerste aanzet tot het plan wordt momenteel besproken in een raadgevend comité waarin de sociale partners, waaronder het VBO, en het middenveld vertegenwoordigd worden. 

Publieke én private investeringen, twee zijden van dezelfde medaille 

Het plan lijst investeringen op in vijf grote domeinen: 1. Klimaat, duurzaamheid en innovatie; 2. Digitale transformatie; 3. Mobiliteit en openbare werken; 4. Maatschappij en samenleven; 5. Economie van de toekomst en productiviteit. Die investeringen moeten bijdragen aan de doelstellingen van de Green Deal. Een bedrag van minimum 37% van het budget is bestemd voor de ondersteuning van de groene transitie en een bedrag van minimum 20% voor het versnellen van de digitale transitie. Een essentieel criterium voor alle investeringen is ‘do no significant harm1’, d.w.z. dat de investeringen niet ten koste mogen gaan van de klimaat- en milieudoelstellingen. 

Parallel met het luik ‘investeringen’ worden ook structurele hervormingen opgenomen in het plan. Ze zijn tweeërlei: degene verbonden aan de investeringsfiches en degene die moeten beantwoorden aan de CSR (Country Specific Recommandations2) 2019-2020, m.a.w. de aanbevelingen van de Europese Commissie voor België in het kader van het Europees semester.

Het PHV is een opportuniteit om bij te dragen aan de economie via openbare investeringen, maar het vormt ook een houvast voor private investeringen (bv. innovatiesteun). Over het algemeen verleent het PHV echter weinig middelen rechtstreeks aan de industrie en dat ondanks de hoge verwachtingen ervan in het kader van de Green Deal en de strijd tegen klimaatverandering.

Inbedden in een langetermijnvisie!

In het kader van de investeringen op federaal niveau, moet het PHV ambitieus zijn en zou de federale regering een visie moeten uitwerken voor een reeks kritische domeinen (bijvoorbeeld energie), alsook een investeringsstrategie op korte, middellange en lange termijn. Een relanceplan is breder en moet samengaan met een globale en transparante investeringsstrategie (bedrag, oorsprong, financiering ...) waarin de federale regering zich engageert voor meer dan enkel het PHV.

Naast de financiering van projecten die de voorkeur van de overheid wegdragen, beoogt het PHV vooral het herstel van de economie en dus van de privébedrijven te waarborgen. Daarom moet het plan meer doen dan enkel de orderboeken vullen. Het maximaliseren van het multiplicatoreffect (wat het aantal projecten, jobcreatie enz. betreft) en het mogelijk maken voor onze industrie en ondernemingen mee te spelen op de markten van morgen zijn belangrijke doelstellingen. De integratie van nieuwe concepten en technologieën (en dus van overheden die daarvoor openstaan) in de projecten van het PHV zou systematisch overwogen moeten worden. Zo kunnen bedrijven inzetten op innovatie, ontwikkeling en verwerving van knowhow.

In de loop van de volgende weken zullen het VBO en zijn sectoren de projecten (vaak uit de privésector) blijven verdedigen die het langetermijngroeipotentieel van onze economie het sterkst ondersteunen. Want naast zijn acties om de COVID-19-epidemie onder controle te krijgen, is het Plan voor herstel en veerkracht ook een ongelofelijke opportuniteit om de economie opnieuw op gang te trekken en ons land op lange termijn welvarender, sterker en groener te maken.

1 Technical guidance on the application of “do no significant harm” under the Recovery and Resilience Facility Regulation
2 Council recommendation on the 2019 National Reform Programme of Belgium and delivering a Council opinion on the 2019 Stability Programme of Belgium

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.