Structurele hervormingen en sterkere samenwerking met private sector zouden relanceplan extra versterken

Om de economische en sociale impact van de coronapandemie in te dijken, wapende de Europese Unie zich met een plan voor herstel en veerkracht. Dankzij dat Europese plan, kunnen de lidstaten enerzijds van Europese subsidies genieten en anderzijds leningen afsluiten tegen voordelige tarieven.


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
05 mei 2021

Om zo’n 5,9 miljard euro aan Europese subsidies binnen te halen voor voornamelijk publieke investeringsprojecten, diende ons land eind vorige week zijn Plan voor herstel en veerkracht (PHV) in bij de Europese Commissie. Een welgekomen initiatief om de kwaliteit van de Belgische infrastructuur te verbeteren en het economisch herstel te stimuleren. Alle beetjes helpen, maar om onze economie werkelijk opnieuw op de rails te krijgen, zullen we straffer uit de hoek moeten komen.

In het PHV, opgesteld door de Belgische overheden, werden de geselecteerde investeringsprojecten onderverdeeld in vijf grote categorieën: 1. Klimaat, duurzaamheid en innovatie, 2. Digitale transformatie, 3. Mobiliteit en openbare werken, 4. Maatschappij en samenleven, 5. Economie van de toekomst en productiviteit. Een mooie opportuniteit om bij te dragen aan de economie door overheidsinvesteringen. De Belgische overheidsinvesteringen liggen immers al tientallen jaren structureel laag. Op dit moment maken de overheidsinvesteringen slechts 2,6% uit van het Belgisch bruto binnenlands product (bbp), terwijl het Europees gemiddelde 3,4% bedraagt.

Opportuniteiten voor meer investeringen

Alle goede bedoelingen ten spijt, blijkt uit berekeningen van het Federaal Planbureau dat de directe impact op de economie en werkgelegenheid eerder beperkt blijft. Toch liggen er nog heel wat opportuniteiten te rapen om de investeringen in ons land verder op te drijven. Toen de regering vorig jaar een projectoproep deed, verzamelde het VBO meer dan 140 investeringsprojecten uit de privésector die het bezorgde aan de Belgische overheid. De meerderheid van die projecten werd jammer genoeg niet weerhouden in het ‘subsidie’-luik omwille van de Europese mededingingsregels. Daarom vraagt het VBO om er de komende maanden alles aan te doen om die investeringsprojecten zoveel mogelijk te ondersteunen. Er liggen immers nog heel wat mogelijkheden open, zoals het bekomen van leningen via dat Europese relanceplan, via het transformatiefonds dat werd opgericht door de minister van Financiën, of de mogelijkheid om leningen te verkrijgen bij de Europese Investeringsbank (EIB). Verder vraagt het VBO ook meer aandacht en steun voor de manieren waarop de Belgische financiële sector deze investeringsinspanning kan schragen, onder andere door infrastructuurinvesteringsfondsen op te richten die openstaan voor deelneming van actoren uit de Belgische financiële sector en door de mogelijkheden te verruimen om publiek-private samenwerkingen op te zetten.

Nood aan relancebeleid voor arbeidsmarkt en fiscaliteit

Het Plan voor herstel en veerkracht is een goed signaal en benadrukt de noodzaak om te investeren in ons land en zo meer welvaart en welzijn op lange termijn te creëren. Maar om de ambities van de federale regering waar te maken en de overheidsinvesteringen op te schroeven tot 3,5% van het bbp in 2024 en tot 4% in 2030 hebben we niet genoeg aan één relanceplan. We hebben daarentegen nood aan een relancebeleid en structurele hervormingen in onder meer de fiscaliteit en de arbeidsmarkt om onze economie weer op de rails te krijgen en om zo aan te knopen met meer groei en meer jobs.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.