Country Report Belgium 2018 – Conjunctuur aan de beterhand, maar nog tal van uitdagingen

De Europese Commissie heeft haar rapport over België (Country Reports 2018) gepubliceerd. Ons land doet het redelijk goed: de economie groeit, het concurrentievermogen stijgt en er komen banen bij. Daarin laten de eerste effecten van de taxshift zich voelen. Maar een aantal structurele problemen blijft aanslepen: in 2016 is ons land nog altijd koploper wat betreft lasten op arbeid. Als de taxshift zich doorzet, zou hij in de toekomst de arbeidskosten nog verder moeten helpen drukken.


Alice Defauw , COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
21 maart 2018

Het rapport biedt een eerste blik op het sociale scorebord. Dat geeft de positie van België weer op basis van 12 vergelijkbare indicatoren verdeeld over drie domeinen: gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, dynamische arbeidsmarkten en billijke arbeidsvoorwaarden en, tot slot, overheidssteun en sociale bescherming en inclusie.

Ondanks een stijging van de werkgelegenheid blijven de participatie op de arbeidsmarkt en de tewerkstellingsgraad zwak. Enerzijds blijft de integratie van bepaalde groepen (migranten, jongeren, laaggekwalificeerden, ouderen) op de arbeidsmarkt een teer punt, hoewel er wel iets lijkt te bewegen op het vlak van jongerenwerkloosheid, activiteitsgraad bij de 55-plussers en langdurige werkloosheid. Anderzijds kampt België met een hoge inactiviteitsgraad en een hoog percentage openstaande vacatures. Daaruit blijkt een echt probleem van een gebrekkige afstemming van vaardigheden op de arbeidsmarkt (meer dan 130.000 vacatures in 2017!). Daar moeten we dus op inzetten als we de tewerkstellingsgraad willen opkrikken.

Een van de aandachtspunten is het lage aantal afgestudeerden uit de STEM-richtingen (science, technology, engineering, and mathematics), waarvoor we met een percentage van 20% achteraan bengelen in de EU. Ook permanente vorming (life-long learning) is een kritiek punt (bij de burgers)(7% tegenover een gemiddelde van 10,8% in de EU). Die is nochtans essentieel, want ze draagt bij tot een brede inzetbaarheid. Hoewel bedrijven veel investeren in opleiding van werknemers, heerst op individueel niveau een echt gebrek aan leercultuur.

Er blijft een tewerkstellingskloof tussen mannen en vrouwen (gender employment gap). De lage tewerkstellingsgraad en het hoge percentage deeltijds werken bij vrouwen (vooral om privé- en beroepsleven beter te verzoenen) blijven belangrijke uitdagingen voor de toekomst. Hoe het rollenpatroon veranderen en zorgen voor een betere verdeling van de zorgtaken in het gezin?

VBO – Het Country Report heeft tot doel de verschillende uitdagingen voor België in kaart te brengen om (tegen mei-juni) de belangrijkste aanbevelingen te formuleren waarop ons land moet inzetten. Echte challenges zijn een hogere tewerkstellingsgraad en arbeidsparticipatie voor allen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.