VBO RADAR – Vertrouwen gezinnen groeit aan in maart na dip februari

Nadat het in februari was gedaald, is het consumentenvertrouwen in maart weer opwaarts gericht. In die eerste maand was het vertrouwen van de gezinnen aangetast door de aankondiging tot herstructurering van de groep Carrefour, waardoor alle componenten van die index een krimp kenden.


Anouar Boukamel, COMPETENTIECENTRUM ECONOMIE & CONJUNCTUUR
30 maart 2018

Diezelfde componenten zijn vandaag zonder uitzondering weer opwaarts gericht, in die mate dat de daling van februari weer is goedgemaakt. Aankondigingen van grote herstructureringen hebben steevast een negatieve weerslag op hoe de gezinnen de arbeidsmarkt percipiëren. De werkloosheid liep tussen januari 2017 en januari 2018 echter verder terug van 7,6% tot 6,6%. De gezinnen stelden hun optimisme over de toekomstige evolutie van de arbeidsmarkt bijgevolg onmiddellijk opwaarts bij.

Wat de beoordeling van hun financiële situatie betreft, is de verbetering zelfs sterker dan het verlies in februari. Na tussen 2013 en 2015 matig te zijn toegenomen, groeide het beschikbaar inkomen van de gezinnen in 2016 met 0,9%. In 2017 versnelde die groei (+1,3%), een evolutie die zich ook in 2018 zou voortzetten (+1,6% volgens de OESO).

De opmars van de beurskoersen (*) en de publicatie van de schatting van het Belgisch onroerend vermogen door het INR bevestigt de gezonde financiële toestand van de gezinnen. In 2016 werd dit vermogen geschat op 1.412 miljard euro, of 334% van het bbp, tegenover 866 miljard of 278% van het bbp in 2005.

Gelet op het belang van ‘baksteen’ voor de Belgische gezinnen, voor wie de waarde van de hoofdwoning zowat 70% van de reële activa vertegenwoordigt (in de eurozone is dat gemiddeld 60%), en de stijging van het beschikbaar inkomen, zouden de consumptievooruitzichten begin 2018 positief moeten blijken.

> Naar de grafiek in de app VBO Radar
> Download de app (Android / iOS) of surf naar http://febradar.be/fr/ie/


(*) Tussen midden februari 2018 en januari 2017 steeg Euro Stoxx met 7,36%, S&P 500 met 22,48%, NASDAQ met 38,35% en de Bel-20 met 9,37%.Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.