België aantrekkelijk? Ja, maar…

De barometer van de Belgische attractiviteit die EY onlangs publiceerde, plaatst België op de 8eplaats wat het aantal buitenlandse investeringsprojecten betreft, met 200 projecten. Dat is de tweede beste score van ons land ooit.

Carole Dembour, COMPETENTIECENTRUM ECONOMIE & CONJUNCTUUR
07 juni 2017

Twee nuances daarbij. Ten eerste doen onze buurlanden het nog altijd beter: Duitsland staat op de 2e plaats, Frankrijk op plaats 3, en Nederland op de 6e plaats. Ten tweede blijft het aantal gecreëerde jobs per project laag, nauwelijks 16,5.

Onder hun besluitvormingscriteria noemen de ondervraagde bedrijfsleiders de hoge fiscale en parafiscale druk. Zo vindt 46% dat het tarief van de VENB hun investeringsbeslissingen beïnvloedt. De hoge lasten op arbeid ontmoedigen vooral de arbeidsintensieve investeringen. Ook de mobiliteit wordt als problematisch ervaren. 45% van de ondernemingen geeft aan dat de files en de weginfrastructuur een negatieve invloed hebben op hun investeringsbeslissingen. Tot slot benadrukken de ondernemingen dat de administratieve regels en procedures absoluut vereenvoudigd moeten worden.

EY titelde zijn barometer ‘Buitenlandse investeringen in België? Dreigingsniveau 4! En marche!’ Het VBO onderstreepte het onlangs nog: België moet nog deze legislatuur structurele maatregelen nemen om het concurrentievermogen verder te herstellen.


Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.

VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.