Bezoek aan de productiesite van Danone met minister Khattabi

Op dinsdag 26 april bezocht mevrouw Zakia Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en de Green Deal, de fabriek van Danone in Rotselaar. Ze kwam er op uitnodiging van het VBO-Platform Verpakkingen en Verpakkingsafval (*) waarin de verschillende verpakkingsexperten van onze lid-sectorfederaties vertegenwoordigd zijn. Haar bezoek kadert in de lopende discussies over de omzetting van de Europese Single Use Plastics-richtlijn (SUP) in de Belgische wetgeving. Meer concreet is de vraag: hoe kunnen we samen de weg naar circulaire verpakkingen en duurzame oplossingen inslaan?  


Stephan Vandermolen, COMPETENTIECENTRUM SUSTAINABILITY & CIRCULAIRE ECONOMIE
03 mei 2022

Het bedrijfsbezoek startte met een presentatie van het Platform Verpakkingen en Verpakkingsafval. Onze boodschap was duidelijk: we moeten focussen op een consumptievermindering van SUP (geen verbod) en samen kijken hoe we werk kunnen maken van circulaire verpakkingen. Heel wat initiatieven moeten verder ondersteund worden (uitbreiding blauwe zak, lokale recyclage, zwerfvuilvermindering …). Er moeten impactanalyses gemaakt worden over de eventuele alternatieven van SUP (hoe scoren zij op milieu-impact, economische en praktische haalbaarheid?) in overleg met de betrokken sectoren. Ten slotte is ook een goede coördinatie met de regio’s noodzakelijk.

De General Manager van Danone, Nathalie Pfaff, was zo vriendelijk om voor ons de deuren van haar onderneming te openen en ons meer inzicht te bieden in de inzet en de uitdagingen van het gebruik van SUP-verpakkingsmateriaal in onze Belgische ondernemingen.

Danone engageert zich voor de circulaire verpakkingseconomie en streeft ernaar om tegen 2025 enkel recycleerbare, herbruikbare of composteerbare verpakkingen te gebruiken, binnen een strategie waarin voor diverse verpakkingsmaterialen een rol is weggelegd. Die doelstelling, verankerd in de ‘One Planet. One Health’-erfenis van Danone, steunt op drie pijlers :

  1. het ecodesign
  2. de uitbouw van inzamelings-, sorteer- en recycleerkanalen
  3. het gebruik van gerecycleerde en hernieuwbare materialen 

We willen de minister bedanken voor haar komst en het open dialoog met onze leden. Het startsein voor constructief overleg met de betrokken partijen is gegeven. 

(*) Dat platform werd opgericht door het VBO, VOKA, BECI en UWE, als permanent overlegorgaan waarin de Belgische standpunten inzake verpakkingen, die ten aanzien van de interregionale, federale en Europese overheden verdedigd moeten worden, op elkaar afgestemd worden. Het platform verenigt federaties, ondernemingen, verpakkingsverantwoordelijken, materiaalfabrikanten, recycleerders evenals erkende organisaties (Fost Plus en Valipac).

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.