Fost Plus en de invoering van de nieuwe Blauwe P+-zak

Sinds 2019 introduceerde Fost Plus geleidelijk de nieuwe blauwe P+-zak. Dat is een grote en noodzakelijke nieuwe stap naar een meer circulaire economie. Het initiatief kwam er in samenwerking met de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen, de afvalintercommunales en de lokale besturen. De recyclagecijfers zijn in België al hoog en met de nieuwe blauwe P+-zak streeft Fost Plus zijn doel nog duidelijker na: zo veel mogelijk huishoudelijke verpakkingen recycleren. Vanaf april 2021 kunnen er 10,3 miljoen Belgen hun plastic verpakkingsafval bij het pmd sorteren en vallen ook de bedrijven onder de nieuwe sorteerregels.


Stephan Vandermolen, COMPETENTIECENTRUM SUSTAINABILITY & CIRCULAIRE ECONOMIE
21 april 2021

Duidelijkere sorteerregels en een gefaseerde invoering

De burgers werden zo goed mogelijk geïnformeerd via een folder over de nieuwe pmd-zak en de bijkomende sorteerregels, die elk gezin in de brievenbus kreeg. Ook op de website www.denieuweblauwezak.be kon men terecht voor alle informatie. Om het kort te houden: de P staat nu niet enkel meer voor plastic flessen, maar ook voor plastic verpakkingen, waaronder ook plastic folies en potjes. Daarom noemen we de nieuwe blauwe zak de P+-zak.

Fost Plus zorgde voor een geleidelijke intrede waarin de nieuwe blauwe zak stap voor stap werd ingevoerd. Die gefaseerde invoering was nodig om alle betrokken partijen, waaronder de nieuwe sorteercentra, voldoende tijd te geven om zich voor te bereiden. Vanaf de zomer van dit jaar zullen ook de laatste twee Franstalige intercommunales zich aansluiten en zal de nieuwe blauwe zak een realiteit zijn in heel België.

De bedrijven vallen sinds april 2021 onder de nieuwe sorteerregels. Daar zal Valipac, die verantwoordelijk is voor de recyclageketen van bedrijfsmatig verpakkingsafval, samen met Fost Plus zorgen voor een grootschalige wervingscampagne. Zo zullen ze de bedrijven op hun sorteerplicht wijzen. Bij Colruyt Group deed men een proefproject in de administratieve gebouwen en winkels. Men was er heel tevreden dat er nu een uniforme sorteerboodschap was, namelijk: sorteer op uw werk zoals u thuis sorteert. Het project toonde dus aan dat er niets zo makkelijk is als thuis én op het werk op dezelfde uniforme manier verpakkingsafval te sorteren. Bovendien gelden de nieuwe regels niet enkel voor grote bedrijven, ook in sportclubs en pretparken zal men voortaan plastic zakjes, bakjes en yoghurtpotjes in de pmd-zak kunnen stoppen.

 

De ambitieuze cijfers

Het doel is om per inwoner 8 kg minder restafval per jaar te produceren. Dat vertaalt zich in 70.000 ton plastic verpakkingen die extra gerecycleerd zullen worden. Als die cijfers worden gehaald, betekent dat een afname van 100.000 ton CO2 en een verhoogde recyclage van 43% (2018) naar 65% tegen 2023.

De intrede van de nieuwe blauwe zak zorgt ook voor nieuwe jobs (zo’n 350). De verbrandingskosten zullen met 18 miljoen euro dalen, maar het totaalplaatje betekent wel een meerkost van 37 miljoen euro voor Fost Plus.

 

Noodzakelijke stap naar een meer circulaire economie

De strategie achter de nieuwe blauwe zak is duidelijk: ‘Circularity is the only way’. De P+-zak is een grote stap naar een meer circulaire economie.


Recyclage

In 2018 bedroeg de recyclage van plastic verpakkingen 43% en die cijfers zijn sinds de intrede van de blauwe P+-zak blijven stijgen: van 46% in 2019 tot 50% in 2020. Het doel is om tegen 2023 tot een cijfer van 65% te komen. Dat is één van de driedelige recyclagedoelstellingen die Fost Plus stelt tegen 2023 en die men met de blauwe zak zal trachten te realiseren:

  1. Een recyclagepercentage van 65% optekenen voor plastic huishoudelijke verpakkingen.
  2. Het buitenshuis ingezameld pmd verdubbelen ten opzichte van 2018.
  3. 90% van alle drankverpakkingen inzamelen en sorteren.

Lokale circulaire verpakkingseconomie

Ten slotte is de nieuwe blauwe zak een unieke kans om een lokale circulaire verpakkingseconomie uit te bouwen, met nieuwe moderne sorteercentra voor plastic in eigen land. Zoals we al vermeldden in de cijfers, zullen er nu tot 70.000 ton extra plastic verpakkingen gerecycleerd worden. Die zullen in aparte materiaalstromen gesorteerd worden voor recyclage, wat een duidelijke impuls geeft aan de circulaire verpakkingsindustrie. Momenteel gaat het over 14 materiaalstromen maar nieuwe innovatie kan dat nog verhogen en efficiënter maken. Zo kan afval een grondstof worden voor nieuwe verpakkingen of producten.

Het is belangrijk om die circulariteit ook een lokale inkadering en impuls te geven. Men wil de recyclage in België houden en via projectoproepen worden daarvoor investeringen aangetrokken. De nieuwe sorteercentra en de lokale verankering zullen bijgevolg voor heel wat jobcreatie zorgen.

 

De nieuwe blauwe zak stimuleert dus een lokale circulaire economie en zorgt voor meer jobcreatie. Indien de invoering van de blauwe zak ook succesvol verloopt bij de bedrijven en men volop blijft inzetten op circulaire verpakkingsinnovatie, zal de P+-zak een succesvolle en belangrijke stap blijken naar een meer circulaire economie. 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.