Solidariteit na de overstromingen: verschillende initiatieven om het afval na de overstromingen aan te pakken

Het is ondertussen al meer dan 9 weken geleden dat een ongeziene regenval voor overstromingen zorgde die vooral Wallonië troffen. Die afschuwelijke beelden blijven op ons netvlies gebrand. Nu de Waalse parlementaire onderzoekscommissie van start ging, werd de enorm zware balans duidelijk: minstens 23.920 woningen en gebouwen werden getroffen (waarvan 357 onherstelbaar).


Stephan Vandermolen, COMPETENTIECENTRUM SUSTAINABILITY & CIRCULAIRE ECONOMIE
15 september 2021

In totaal kwam maar liefst 9.673 hectare onder water te staan, dat komt overeen met zo’n 13.548 voetbalvelden (1). Naast al het menselijk leed en de materiële schade is er ook nog de problematiek van het afval. Gelukkig zijn de federaties en de bedrijven niet bij de pakken blijven zitten en hebben ze meteen initiatieven genomen. Dat resulteerde in een vlotte samenwerking tussen politiek en bedrijfswereld en een ambitieus plan om het afval zo goed mogelijk aan te pakken.

160.000 ton afval

Op dit moment is er al ruim 160.000 ton puin en afval geruimd en voorlopig opgeslagen in Wallonië, op drie hoofdlocaties:

  • Wérihet: de site van Wérihet in Wandre heeft ongeveer 56.000 m³ gemengd afval aanvaard, dat zich veel meer in een staat van ontbinding bevindt en fijn en finaal afval bevat.
  • Langs de A601: de gesloten oprit van de A601 werd gevorderd om het overstromingsafval in twee stroken van 5 km op te slaan. De site wordt nog steeds bevoorraad in een steeds lager tempo. Het totale opgeslagen volume wordt geraamd op 70.000 ton (de ruimste schatting).
  • Bedrijf Loiseau: tot slot is er de site in Engis, waar het bedrijf Loiseau zijn terrein beschikbaar stelde. Ongeveer 40.000 m³ is opgeslagen in 4 of 5 hopen.

Zoveel mogelijk recycleren

Het is de ambitie van Waals minister Céline Tellier om voor deze enorme hoeveelheid overstromingsafval een evenwichtige oplossing te vinden, met aandacht voor de inwoners en voor het milieu. De prioriteit gaat naar recyclageoplossingen, het hoofddoel is immers om geen waardevolle materialen verloren te laten gaan.

SPAQUE, Copidec (twee Waalse operatoren respectievelijk gespecialiseerd in de sanering van vervuilde bodems en afvalbeheer) en Denuo (de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector) sloegen de handen in elkaar om daar werk van te maken. In haar strategische nota stelt Denuo een mix van vier mogelijke scenario’s voor met een voorkeur voor sortering met recyclage. Gelet op de huidige schaarste aan hout, metalen enz., is recuperatie van materialen belangrijker dan ooit. En dus wordt er gemikt op 30% tot 60% recyclage, aangezien heel wat afval sterk vervuild is. Zo zullen matrassen bv. vaak niet gerecycleerd kunnen worden door vocht en vervuiling en zal men op zoek moeten gaan naar voldoende verwijderingscapaciteit voor het niet-recycleerbaar afval (bv. verbranding).

Voor elk van de opslagplaatsen voorziet SPAQUE een lastenboek voor de inzameling en verwerking van de 160.000 ton afval. Een immens moeilijke opdracht maar ook een mooi voorbeeld van hoe overheid en bedrijfswereld ook in tijden van nood samen naar duurzame, circulaire oplossingen zoeken waarin materialen niet verloren gaan.

(1) Bron: Peter de Lobel, DS Standaard, ‘Officiële cijfers watersnood tonen enorme uitdaging voor Wallonië’, 11 september 2021.

Dit artikel werd geschreven in samenwerking met Denuo, de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.