© belga

Verpakkingsrichtlijn – Consultatiedag bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU

Op woensdag 8 maart organiseerde de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU een consultatiedag met de stakeholders om de herziening van de verpakkingsrichtlijn te bespreken. Die herziening resulteerde in een voorstel van verordening: de Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR, zie publicatie) die als ambitie heeft om tegen 2030 enkel verpakkingen die recycleerbaar of herbruikbaar zijn op de Europese markt te zetten. België is een koploper op het  vlak van circulaire verpakkingen en moet dus sterk wegen op dat cruciale dossier. Het VBO verwelkomt dan ook die consultatiedag georganiseerd door de PV en wil verder in dialoog naar de best mogelijke oplossingen zoeken om die ambitie waar te maken.


Stephan Vandermolen, COMPETENTIECENTRUM SUSTAINABILITY & CIRCULAIRE ECONOMIE
08 maart 2023

Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR)

Een herziening van de verpakkingsrichtlijn was noodzakelijk om meer in lijn te zijn met de ambities van de Green Deal. Het nieuwe voorstel van verordening voorziet onder andere in:

  • nieuwe recyclagedoelstellingen en maatregelen om verpakkingsafval tegen te gaan
  • doelstellingen rond gerecycleerde inhoud met specifieke streefdoelen voor kunststofverpakkingen (tegen 2030 en 2040)
  • doelstellingen rond herbruikbare en hervulbare (re-use and refill) verpakkingen tegen 2030 en 2040 voor een brede waaier van voedsel-, drank- en transportverpakkingen.

MicrosoftTeams-image (17).png

Die doelstellingen werden op de consultatiedag toegelicht door de heer Mattia Pellegrini (foto), verantwoordelijke van het DG Environment van de Europese Commissie (Unit B3 From Waste to Resources). Hij lichte toe dat het de ambitie is van de Europese Commissie om tot een finale wettekst PPWR te komen voor het einde van de Europese legislatuur.

Vervolgens kwamen ook verschillende van onze leden (essenscia, Denuo, Fevia, Comeos, Fost Plus en Valipac) aan het woord om hun voornaamste opmerkingen, bezorgdheden en voorstellen te presenteren, in lijn met het VBO-standpunt.

VBO – Het VBO bespreekt samen met zijn leden-sectorfederaties de PPWR in zijn platform Verpakkingen en Verpakkingsafval. Er zijn enkele essentiële voorwaarden voor een efficiënte herziening van de verpakkingsrichtlijn:

  • Het huidige voorstel van PPWR houdt onvoldoende rekening met de specifieke situatie van de lidstaten. België moet zijn koploperspositie in recyclage veilig kunnen stellen en daarvoor moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen.
  • We ijveren voor een holistische, wetenschappelijke aanpak bij het bepalen van de verschillende doelstellingen, met oog voor de essentiële functionaliteiten van verpakkingen.
  • Alle termen moeten duidelijk gedefinieerd zijn en ook de technische vraagstukken (zoals de cruciale ‘design for recycling’-criteria) moeten zo veel mogelijk nu aangekaart worden en niet later via gedelegeerde handelingen.

Het VBO steunt de ambities van de Green Deal en kijkt ernaar uit om samen naar circulaire oplossingen voor verpakkingen te kijken. Het zal van cruciaal belang zijn dat de PPWR voldoende rekening houdt met de specifieke Belgische situatie zodat we onze koploperspositie kunnen consolideren.  

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.