VN-akkoord over plasticvervuiling: boost voor circulaire aanpak van kunststoffen?

De Verenigde Naties (VN) hielden in Nairobi hun vijfde milieuconferentie van 28 februari tot 2 maart. Hoog op de agenda stond de strijd tegen plasticafval, dat zo snel mogelijk ingedijkt moet worden. Na lang onderhandelen kwam het tot een historische overeenkomst waarin afgevaardigden van maar liefst 175 landen tot een juridisch bindend akkoord willen komen tegen 2024 om een einde te maken aan plasticvervuiling. De Noorse voorzitster Inger Andersen sprak zelfs van het belangrijkste milieuverdrag sinds het klimaatakkoord van Parijs [2015].


Stephan Vandermolen, COMPETENTIECENTRUM SUSTAINABILITY & CIRCULAIRE ECONOMIE
08 maart 2022

In het VN-akkoord staat dat er een internationale VN-commissie opgericht wordt die zal onderhandelen over een wettelijk bindend verdrag. Die commissie gaat dit jaar al van start en het verdrag zou eind 2024 klaar moeten zijn. Het VBO zal deze nieuwe, globale regels om te voorkomen dat kunststofafval in de natuur terechtkomt verder opvolgen. We pleiten voor een aanpak die verder gaat dan het afvalbeleid en die de hele waardenketen – van productie tot consumptie - in acht neemt. De commissie moet ook rekening houden met de bestaande initiatieven van de Europese Unie (zie bijvoorbeeld Single Use Plastics) en zorgen voor voldoende afstemming. Cruciaal bij de uitwerking van het verdrag is dat er met een circulaire bril naar de hele waardenketen gekeken wordt. Wij pleiten ervoor om alle circulaire strategieën te betrekken (van hergebruik tot chemische recyclage).

Op het vlak van recyclage zijn wij bijvoorbeeld koploper. Met de nieuwe uitgebreide blauwe zak kunnen we vijftien afvalstromen sorteren, zoals yoghurtpotjes, verpakkingsfolies en chipszakken. Globaal moet er dus ingezet worden op betere collectiesystemen zodat de recyclagecijfers van kunststoffen blijven stijgen. Ook in chemische recyclagekan België een koploper zijn gezien we de expertise hebben om zo veel mogelijk kunststoffen in een circulaire economie te houden.

De vraag blijft dus welke bindende maatregelen zullen worden genomen en hoe de EU daarop zal inspelen. We hopen alvast dat de (bindende) initiatieven het circulaire gebruik van kunststoffen een boost zullen geven.

Ter info:

 

Photo ©Unsplash

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.