Herziening van het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020

Door de coronacrisis ziet de Europese Commissie zich genoodzaakt om haar prioriteiten bij te stellen, en dus ook haar werkprogramma voor 2020. Het gaat in het bijzonder om een aantal deadlines in het kader van de Green Deal. De Europese Commissie heeft wel eens te meer benadrukt dat de Green Deal, samen met de digitale transitie trouwens, de nieuwe groeistrategie van de Europese Unie vormt. De economische relance na de COVID-19-crisis zal dan ook gekoppeld worden aan die twee beleidsdoelen.


Eloïse de Villegas, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT
21 april 2020

Het overleg om de economie weer op gang te krijgen, is inmiddels opgestart. Het hoeft niet gezegd dat er fors geïnvesteerd zal moeten worden om de nasleep van de crisis zo veel mogelijk te temperen. In dat hele relanceverhaal moeten we op lange termijn denken, met oog voor de milieudoelen waartoe de EU zich heeft geëngageerd.

Bepaalde dossiers zullen onvermijdelijk even in de koelkast moeten, want uiteraard komt het er in de eerste plaats op aan deze ongeziene gezondheidscrisis de baas te worden. Daarnaast zijn ook verschillende grote afspraken uitgesteld, denken we aan de COP26, en dat heeft een impact op de besluitvorming. Op 29 april zou er een volledige lijst worden gepubliceerd met alle betrokken dossiers, maar in afwachting daarvan kunnen we toch al wat info meegeven:

Behouden dossiers: Renewed Sustainable Finance Strategy; 2030 Climate target plan; Renovation wave

Kort uitgestelde dossiers: The European climate pact; Farm to fork strategy; Offshore renewable energy; Chemicals strategy for sustainability; Strategy for sustainable and smart mobility

Dossiers uitgesteld naar 2021: New EU strategy on adaptation to climate change; New EU Forest Strategy; Empowering the consumer for the green transition; ReFuelEU Aviation – Sustainable Aviation Fuels; FuelEU Maritime – Green European Maritime Space.

De Commissie wil ook het wetgevingsvoorstel voor het meerjarig financieel kader 2021-2027 herzien, om rekening te kunnen houden met de impact van de COVID-19-crisis. 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.