Federaal Planbureau voorspelt nóg meer file in 2040

De onlangs door het Federaal Planbureau gepubliceerde vooruitzichten van de transportvraag tegen 2040 gaan uit van een voorspelling bij ongewijzigd beleid. Dat betekent dat we best nog een impact kunnen hebben op de cijfers die volgen. Toch geeft die studie een zoveelste vijf-voor-twaalfalarm: zelfs al wordt het toegenomen telewerk mee in rekening genomen, het Planbureau voorspelt een daling van de gemiddelde snelheden op het wegennet tot 15% voor de logistieke polen Antwerpen en Gent … een status-quobeleid zou rampzalig zijn voor die steunberen van ons bnp.

 


Sofie Brutsaert, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT Eloïse de Villegas, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT
03 mei 2022

Personenvervoer bereikt plafond

Net zoals in de vorige studie, denkt het Planbureau dat de vraag naar individueel transport rond 2030 een verzadigingspunt zal bereiken, om daarna zelfs licht te dalen (-1%). De door de gezondheidscrisis versnelde introductie van massaal telewerk is zeker een van de verklaringen, naast de veranderende leeftijdsstructuur van de bevolking. Hoewel steeds meer mensen de fiets nemen of te voet gaan, blijft de auto ook in 2040 koning met 82% van de verplaatsingen.

België meer dan ooit transitland voor goederen

De aanwezigheid van grote zeehavens en goed verbonden internationale infrastructuur verklaart de grote dynamiek van de transportvraag over onze grenzen heen. Die aan- en afvoer van goederen zien we met liefst 30% stijgen. Bij binnenlands vervoer blijft die toename beperkt tot 3%. De stijging wordt vooral na 2030 genoteerd. Tot dan verwerken we de recessie als gevolg van de gezondheidscrisis.

Met een aandeel van 77% in 2040 blijft de weg ook voor goederen erg populair. Die transporten zullen de grootste verantwoordelijke zijn voor een daling van de snelheid op het wegennet. Het Planbureau voorspelt dalingen van liefst 10 tot 15% tijdens de spits op de belangrijkste assen in en rond de agglomeraties Antwerpen en Gent en van 6% in de ruime regio rond Brussel. Elders is de impact minder groot.

Schonere lucht

Desondanks die toenemende drukte, belooft het referentiescenario schonere lucht in 2040. De huidige beleidsmaatregelen – nieuwe euronormen, vergroening van de autofiscaliteit en progressieve ban op verbrandingsmotoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - zullen hun effect dus niet missen. De directe broeikasgasemissies zijn in 2040 veel lager dan in 2019 (-38%). De uitstoot van de lokale polluenten NOx en PM2,5 dalen zelfs met meer dan 80% tegenover 2019.

VBO – Deze studie, die uitgaat van ongewijzigd beleid, bevestigt de nood aan bepaalde maatregelen waar het VBO al jaren voor pleit: de vergroening van het wagenpark en een multimodale aanpak van het personenvervoer, een slimme kilometerheffing voor alle voertuigen, het vergroten van het aandeel van binnenvaart en trein voor goederenvervoer, de optimalisatie van transporten via doorgedreven digitalisering. De filekost van 4,5 miljard euro per jaar moet drastisch omlaag! Maar de studie geeft eveneens zicht op mooie perspectieven: ons land blijft bijzonder aantrekkelijk als knooppunt voor goederen uit de hele wereld. Het is aan ons om de logistieke sector alle kansen te geven en die bottlenecks die voor vertraging zorgen zonder verwijl aan te pakken. Die sector moet ook in de komende decennia een motor kunnen blijven voor onze economie.

> De volledige studie is terug te vinden op de website van het Federaal Planbureau

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.