‘Koolstofarme’ brandstoffen – Meer dan elektriciteit alleen

Door het veranderende klimaat focust de transportsector vandaag vooral op het inzetten van elektrische voertuigen – toch zeker voor lichtere voertuigen zoals wagens, motoren en lichte bedrijfsvoertuigen – en in mindere mate op voertuigen op gas. Maar er zijn nog meer alternatieven onderweg.


Olivier Van der Maren, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT
07 september 2020

Op middellange termijn hebben we het dan over waterstof, brandstofcellen en koolstofarme brandstoffen (ook wel ‘low-carbon liquid fuels’ of LCLF genoemd).
LCLF worden volop ontwikkeld, zoveel is duidelijk. Ze zijn (bijna) CO2-neutraal, hebben een hoge energiedichtheid, zijn inwisselbaar met de huidige brandstoffen en voor de distributie moeten er geen noemenswaardige aanpassingen aan het circuit gebeuren. Ze worden geproduceerd op basis van biomassa of groene elektriciteit die wordt omgezet in klimaatneutrale vloeibare of gasvormige brandstof.

Hoewel elektrische voertuigen uiteraard veel voordelen bieden, zijn er ook tal van uitdagingen verbonden aan het invoeren ervan op korte en middellange termijn, denken we aan elektriciteitsnetwerken, publieke laadpalen, autonomie en oplaadtijd. En dan is er nog de strategische afhankelijkheid van Europa van zeldzame aardmaterialen. Voor gas gelden die bezorgdheden niet, zeker niet in een goed (inter)geconnecteerd land als België.

Voor waterstof en koolstofarme brandstoffen, nu in volle ontwikkeling, is er in de toekomst een belangrijke rol weggelegd, waarschijnlijk voor het zwaardere transport (zware vrachtwagens, boten en vliegtuigen). Uiteindelijk zullen de specifieke eigenschappen van elke brandstof (energiedichtheid, kost, distributiekanalen, opslag …) en haar impact op het klimaat bepalen hoe ze past in de brandstofmix van de toekomst. Maar dat kan enkel als we alle brandstoffen een kans geven. Doen we dat niet, lopen we misschien een technologisch interessante én kostenefficiënte oplossing mis.

Complementaire oplossingen
Experts zijn ervan overtuigd dat een enkele brandstof of technologie niet zal volstaan om de klimaatverandering als gevolg van de verschillende soorten transport tegen te gaan. We hebben een waaier aan diverse, complementaire oplossingen nodig: elektriciteit, groen gas, (groene of blauwe) waterstof en LCLF.

Om daartoe te komen, moeten we aan de hand van een technologieneutrale aanpak (waar het VBO achter staat) elke brandstof en technologie een kans geven op basis van haar voordelen (weinig of geen uitstoot van CO2 of luchtverontreinigende stoffen, lage kostprijs …). Dat betekent dat de overheid in haar beleid resultaten vooropstelt en normen hanteert om de beoogde milieudoelstelling te behalen en geen enkele oplossing uitsluit, bijvoorbeeld door ze te verbieden.

De wet- en regelgeving moet volgens dat model worden opgesteld. Het is aan de industrie om verschillende pistes te verkennen en op de proppen te komen met efficiënte manieren om te voldoen aan de geldende milieu- en klimaatnormen. Op die manier krijgen de beste technologische oplossingen de kans om zich te ontwikkelen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.