Rail Roadmap 2030, een breed gedragen plan voor intelligent en multimodaal vrachtvervoer

Op 14 september maakten meer dan 20 actoren uit de logistieke sector* (spoorwegoperatoren, platformen, industrie en vervoersmaatschappijen) hun ‘Rail Roadmap 2030’ (RRM) over aan de bevoegde autoriteiten. Dat actieplan beschrijft de ontwikkelingen die nodig zijn om het goederenvervoer per spoor te transformeren, om het spoor aantrekkelijker te maken voor de industrie en om zo de ambitie van een verdubbeling van het vervoerde volume te realiseren. Bovendien is de Roadmap een belangrijk element in de context van het Belgisch Energie- en Klimaatplan, bedoeld om onze broeikasgasuitstoot terug te dringen.

 


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
14 september 2021

Het spoorvrachtvervoer op de politieke agenda

Het vrachtvervoer komt op politiek vlak al te vaak in de vergeethoek terecht. En dat terwijl het Federaal Planbureau voorspelt dat de vraag naar vrachtvervoer tegen 2040 met 26% zal toenemen. Om in die bijkomende vraag te kunnen voorzien, zal het essentieel zijn om het Belgische spoor grondig te hervormen om zo tot een optimale modale spreiding van de vervoersstromen te komen. Om op Europees niveau een vooraanstaand logistiek centrum te kunnen blijven, heeft ons systeem nood aan een geïntegreerd, multimodaal transportsysteem waarbij het spoorvrachtvervoer de ruggengraat vormt van de duurzame mobiliteit. Vrachtvervoer moet voortaan dus bovenaan de politieke agenda staan.

Een gebruiksvriendelijker, sneller en competitiever spoorvrachtvervoer

Opdat ondernemingen meer zouden kiezen voor het spoorvrachtvervoer, moet dat gebruiksvriendelijker, sneller en competitiever worden. Dat vereist een transformatie van de sector, een mentaliteitswijziging, en vooral samenwerking tussen alle schakels in de logistieke keten.

Daartoe moet eerst en vooral de infrastructuurbeheerder een actief onderhouds- en moderniseringsbeleid voor de bestaande infrastructuur voeren. Een innoverend beheer en de digitalisering kunnen o.a. bijdragen tot meer dynamiek en doeltreffendheid bij het ter beschikking stellen van infrastructuur en tot een betere dienstverlening.

Van de spooroperatoren wordt verwacht dat zij nieuwe producten ontwikkelen die beter aansluiten bij de noden van de klant. Digitale technologieën en data sharing moeten de dienstverlening en transparantie verbeteren en doorgedreven samenwerking met de andere schakels uit de logistieke keten moet de goederenstromen ten goede komen.

Tot slot worden er ook maatregelen verwacht van de verschillende federale en regionale overheden. Zij moeten voorzien in een pragmatische aanpassing van de regelgeving, een performantiecontract voor de infrastructuurbeheerder, meer internalisering van externe kosten in lijn met Europese beslissingen en ondersteuningsmaatregelen voor multimodaliteit.

Uitvoering van de Rail Roadmap 2030

Modernisering, innovatie en meer samenwerking tussen alle vervoerswijzen (weg, binnenvaart, spoor) zullen essentieel zijn om de ambitie van de regering om de het vervoerde volume via het spoor te verdubbelen tegen 2030, waar te maken. Dat is alleen mogelijk door meer multimodaliteit en met de steun van alle actoren: industrieën, transportbedrijven, spoorwegoperatoren, infrastructuurbeheerder, regulator, overheden … De Rail Roadmap 2030 is een engagement waarmee de Belgische logistieke sector de regering oproept om even proactief te zijn als de actoren uit de sector.

Meer info over de Rail Roadmap 2030

www.railroadmap2030.be

*De Rail Roadmap 2030 wordt onderschreven door:

VBO-FEB, Alfaport, Association of Port of Zeebrugge Interests, Agoria, Beci, Bewag, Belgian Rail Freight Forum (Brff), essenscia, FebetraLogistics in Wallonia, Multimodaal Vlaanderen, North Sea Port, Port of Zeebrugge, Port of Antwerp, Port of Brussels, Railport, Vegho, Vlaamse Waterweg, Voka, Universiteit Antwerpen en UWE.

De Vlaamse, Waalse en Brusselse diensten voor Mobiliteit alsook Infrabel werkten mee aan deze Rail Roadmap.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.