© belga

De 'Net Zero Industry Act'

De Europese Commissie geeft aan dat technologieën als windmolens, warmtepompen, zonnepanelen, hernieuwbare waterstof en CO2-opslag van cruciaal belang zullen zijn om klimaatneutraliteit te bereiken tegen 2050. Maar ze kan daarbij niet om de vaststelling heen dat wereldwijd de vraag naar die technologieën toeneemt. Daarom wil de Europese Commissie dat het aanbod van die duurzame net-zerotechnologieën In Europa beter wordt afgestemd op de vraag.


Sebastiaan Marien, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT
22 maart 2023

Die  doelstelling wil de Europese Commissie realiseren met de ‘Net Zero Industry Act’ die stoelt op:

  1. Het creëren van de juiste randvoorwaarden: De Europese Commissie wil de administratieve lasten verminderen en via de stroomlijning van vergunningsprocedures het toekennen van vergunningen versnellen. Ook moeten strategische net-zeroprojecten die de veerkracht en het concurrentievermogen van de EU-industrie versterken voorrang krijgen.
  2. Het versnellen van de CO2-afvang: in samenwerking met de Europese olie- en gasindustrie moet er meer opslagcapaciteit voor CO2 komen zodat de jaarlijkse injectiecapaciteit aan CO2 kan toenemen. Op die manier moeten energie-intensieve sectoren die hun CO2-emissies moeilijk kunnen verminderen ook klimaatvriendelijk worden.
  3. Het vereenvoudigen van de markttoegang voor de net-zerotechnologieën: overheden moeten in hun aanbestedingen nog meer inzetten op duurzaamheid en veerkracht om zo net-zerotechnologieën meer ingang te laten vinden.
  4. Het verbeteren van vaardigheden: via net-zeroacademies moeten arbeidskrachten en scholieren voorbereid worden op de net-zerotechnologieën die meer en meer toegepast zullen worden.
  5. Het bevorderen van innovatie: lidstaten zullen de mogelijkheid krijgen om een testomgeving voor regelgeving op te zetten (‘regulatory sandboxes’) waarmee ze de juiste voorwaarden voor het stimuleren van net-zerotechnologieën en de innovatie ervan kunnen onderzoeken.
  6. Een platform voor een klimaatneutraal Europa: dat platform moet de Europese Commissie en de lidstaten bijstaan bij het coördineren van maatregelen en het uitwisselen van informatie. Ook moet het de goede praktijkvoorbeelden, de financiële behoeften en de knelpunten voor net-zeroprojecten binnen Europa in kaart brengen.

De ‘Net Zero Industry Act’ maakt melding van acht technologieën die in het bijzonder ondersteund zullen worden. Dat zijn fotovoltaïsche en thermische zonne-energie, hernieuwbare energiebronnen op land of zee, batterij- en opslagtechnologieën, warmtepompen en geothermische technologieën, elektrolyse-installaties en waterstofcellen, technologieën voor duurzaam biogas/biomethaan, koolstofafvang, -gebruik en -opslag en nettechnologieën.

Toch zullen ook andere technologieën die een substantiële bijdrage leveren aan het koolstofvrij maken van de Europese economie op steun kunnen rekenen. Zo maakt de Europese Commissie ook melding van technologieën voor duurzame alternatieve brandstoffen, geavanceerde technologieën voor nucleaire energieopwekking met zo min mogelijk afval van de splijtstofcyclus, kleine modulaire reactoren en aanverwante brandstoffen met voor hun categorie uitstekende prestaties. Daarnaast richt de Europese Commissie ook nog een Europese Waterstofbank op die in het bijzonder het gebruik van duurzame waterstof binnen Europa moet ondersteunen.

VBO – We stellen al langer dat het afvangen van CO2 om ze in lege olie- of gasvelden te stockeren (CCS) of om ze in andere toepassingen te gebruiken (CCU) nodig zullen zijn om onze broeikasgasemissies te verminderen en klimaatneutraliteit te bereiken. Via de ‘Net Zero Industry Act’ zet Europa eindelijk volop in op die CCU en CCS en wil ze die technologieën sneller ingang laten vinden. Dat is essentieel om als Europa onze industriële voortrekkersrol naar de toekomst toe te behouden.

> Met de ‘Critical raw materials act’, de ‘Net-zero industry act’ en de ‘reform of the electricity market design’ stelde de Europese Commissie al een aantal wetgevende initiatieven voor die het Green Deal Industrial Plan concreet moeten maken. De volledige tekst van het Green Deal Industrial Plan is te vinden via volgende link.

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.