Energie en klimaat: kies de juiste doelstellingen!

Het energie- en klimaatbeleid in België moet erop gericht zijn om onze bevoorradingszekerheid te garanderen en de milieu-engagementen van ons land te respecteren, tegen competitieve prijzen. Dat vraagt om een samenwerking tussen de federale overheid en de gewesten, forse investeringen en diepgaande hervormingen, zoals in de fiscaliteit. Ondernemingen zijn in het energie- en klimaatdebat geen deel van het probleem, maar van de oplossing. Dat zegt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) in zijn driemaandelijks magazine Reflect, dat helemaal in het teken staat van de energietransitie.


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
19 september 2019

In de publicatie schuift het VBO enkele pertinente elementen naar voor die een coherent energie- en klimaatbeleid noodzakelijk maken.

1. De Belgische complexiteit staat investeringen in de weg

België heeft in alle discretie de doelstellingen voor de emissiereductie in het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) intern verdeeld. Ons land moet zich blijven verzetten tegen de wens van de Europese Commissie om de doelstellingen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie te verstrengen. Het is immers al een immense uitdaging om de huidige doelstellingen te halen.

Volgens het VBO moet het NEKP coherenter worden en de vrucht zijn van een constructieve samenwerking tussen de verschillende regeringen in dit land. Het mag geen optelsom zijn van afzonderlijke plannen, met het federale niveau als sluitpost en als boetebetaler wanneer het fout loopt. Net als voor mobiliteit is een interfederaal energie- en klimaatplan de enige oplossing.

2. De weg vooruit voor de industrie

De industrie heeft al een behoorlijke weg afgelegd, maar het einddoel is nog niet bereikt. Er zit zeker nog winst in de optimalisering van de energie-efficiëntie, maar zoals de Boston Consulting Group aantoont, is dat beperkt. Op termijn zullen andere opties nodig zijn. Denk aan het gebruik van andere energiebronnen zoals biomassa of biogas, voor verwarming op hogere temperaturen. Een tweede belangrijke optie is het opvangen en opslaan of hergebruiken van CO2. Een sterkere circulaire economie is ook een conditio sine qua non.

Die maatregelen zullen geld kosten en inspanningen vragen van bedrijven: ze moeten immers rendabel zijn voor de bedrijven die ze realiseren.

3. Een succesvolle energietransitie vereist investeringen

Als het om infrastructuurinvesteringen gaat in bijvoorbeeld mobiliteit of openbare gebouwen, hinkt België achterop. Om de mobiliteits- en energiedoelstellingen te halen, is er nood aan voldoende kwaliteitsvolle infrastructuur. Een VBO-studie toont aan dat onze overheidsinvesteringen in infrastructuur de op één na laagste zijn van alle landen uit de EU-15. Het onvermijdelijke gevolg is dat de kwaliteit er overduidelijk op achteruit is gegaan. Zo gaat slechts 0,5% van het bbp naar vervoersinfrastructuur, terwijl het Europese gemiddelde afklokt op 1%.

Men zal dan ook moeten investeren in oplaadinfrastructuur met gas of elektriciteit. De uitbouw van een netwerk van oplaadstations om het gebruik van elektrische wagens te schragen, doet de discussie weer oplaaien dat ons elektriciteitsnet niet overal voldoende dekkingsgraad biedt.

Meer algemeen genomen is het VBO steeds voorstander geweest van meer productieve investeringen. Het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen moet door de volgende regering best zo snel mogelijk worden uitgerold.

4. Een hervorming van de fiscaliteit moet gedragsgericht en niet begrotingsgericht zijn

Als men de accijnzen op tabak en alcohol met een fractie verhoogt, is dat niet om gezondheidsredenen, maar om budgettaire redenen, namelijk om meer inkomsten te genereren.

Als je wil ingrijpen in de fiscaliteit, dan moet dat gedragssturend werken. In het kader van een CO2-heffing zou het concreet kunnen gaan om het vastleggen van een koolstofprijs of om een aanpassing van de onroerende voorheffing naargelang de energie-efficiëntie van gebouwen. Ook moet je prijsverhogingen (zoals vliegtuigtaksen) in het kader van het klimaatbeleid niet meenemen bij de indexverhogingen via een indexhervorming. Anders heb je een vestzak-broekzakoperatie.

Conclusie

Koken kost natuurlijk geld. Kijk naar de elektrische wagens. Krijgen mensen subsidies om die aan te kopen, worden er voldoende laadstations geïnstalleerd en zal het elektriciteitsnet verder worden uitgebouwd? Al dan niet opteren voor biomassa, afvang/opslag van koolstof of kernenergie heeft ook een impact op de kostprijs. Voor heel wat mensen – vooral zij die eisen om meer ambitie aan de dag te leggen, zoals de klimaatbeweging – zijn dat soort technologieën uit den boze, voor anderen – vooral zij die ze zien als een deel van de oplossing – zijn ze wél aanvaardbaar.

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO: Bedrijven moeten een prominente rol spelen: zij zijn geen deel van het probleem, maar van de oplossing. Als er bovendien niet snel zicht is op een nieuwe federale regering, moet energie en klimaat op de tafel komen van een doorstartregering (een regering met een beperkte tijd, met een beperkte ploeg en met een beperkt programma). Of sommige kerncentrales nu open blijven of niet, er moeten snel knopen kunnen worden doorgehakt over de alternatieven, opdat het licht in 2025 niet zou uitgaan.”

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.