Energiecrisis: echte maatregelen voor de ondernemingen?

Vorige vrijdag heeft de Kern een aantal maatregelen goedgekeurd om de impact van de energiecrisis enigszins te temperen. Die zijn gericht op gezinnen en, vanuit een bepaald oogpunt, op ondernemingen …   


Olivier Van der Maren, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT
21 september 2022

Bij de maatregelen voor de ondernemingen zijn er om te beginnen de rechtstreekse financiële maatregelen, namelijk een verlaging van de accijnzen op gas en elektriciteit. De bijzondere accijnzen op gas dalen tot nul voor de wettelijk bepaalde eerste 3  verbruiksschijven (0 tot 20 MWh, 20 tot 50 n 50 tot 1.000 MWh/jaar). Een gelijkaardige regeling is uitgewerkt voor elektriciteit, maar dan voor de eerste 2 verbruiksschijven (0 tot 20.000 MWh en 20.000 tot 50.000 MWh/jaar). Die twee maatregelen gelden slechts voor twee maanden. Omdat de beslissing uitdrukkelijk verwijst naar de wettelijk bepaalde verbruiksschijven (tussen 0 en 20 MWh/jaar …), uitgedrukt in jaarlijks verbruik, komt dat ongeveer neer op een maximale korting van 5.000 euro voor gas en 1.900 euro voor elektriciteit. Daarmee is een budgettaire inspanning van 55 miljoen euro gemoeid. Die verlagingen van bijzondere accijnzen zijn een goede zaak, maar waarom ze beperkt blijven tot alleen de eerste verbruiksschijven blijft een vraag. 

Nu wordt vooral ongeduldig uitgekeken naar de invoering van regionale maatregelen in het kader van het ‘Temporary Crisis Framework’.

Verder voorziet de regering in een mogelijkheid tot uitstel op een aantal vlakken (m.a.w. een verschuiving van kosten in de tijd, maar niet de annulering ervan), onder bepaalde voorwaarden. Het gaat om betalingsuitstel voor sociale bijdragen en belastingen of ook langere afbetalingsplannen voor fiscale schulden. 

Op sociaal vlak komt er een tijdelijke werkloosheid ‘energie’, onder voorwaarden, zoals beantwoorden aan de criteria van het Temporary Crisis Framework.

Er werden nog andere, meer transversale maatregelen genomen, onder meer op het vlak van de investeringsaftrek (inhoud nog te bepalen), van een fiscale vrijstelling voor regionale steunmaatregelen of ook een aanpassing van de investeringsscope van het Belgian Recovery Fund.

Tot slot komt er een tijdelijk moratorium op faillissementen – geïnspireerd op het ‘corona’-moratorium - voor energie-intensieve ondernemingen die zwaar te lijden hebben onder de energiecrisis. 

VBO – De ingrepen op het vlak van accijnzen, de verwachte maatregelen in het kader van het Temporary Crisis Framework of ook nog het stelsel van tijdelijke werkloosheid ‘energie’ zijn wel degelijk stappen in de goede richting. Ze komen tegemoet aan de vragen die onderdeel uitmaken het Globaal energieplan van het VBOdat eind augustus werd gepubliceerd. Maar we dringen nogmaals aan op de noodzaak van maatregelen op Europees niveau, zoals een prijsplafond voor gas bij exportlanden of het vrijgeven van CO2-quota van de Europese MSR (Market Stability Reserve).

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.