Samenwerking is rode draad in advies CRB over Nationaal Energie- en Klimaatplan

De plenaire vergadering van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft zopas een unaniem advies aangenomen van de werkgevers- en de werknemersbank, die beide bijdragen aan een rechtstreeks antwoord op de energie- en klimaataanbevelingen die de Europese Commissie aan België heeft gericht naar aanleiding van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP). Olivier Van der Maren, hoofd van het Competentiecentrum Energie, Mobiliteit en Duurzame ontwikkeling van het VBO, reageert positief: “De rode draad doorheen dit gemeenschappelijk advies is het belang van samenwerking tussen regeringen. Het komt er dan ook op aan de doelstellingen en maatregelen van de verschillende regeringen op elkaar af te stemmen.”


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
23 oktober 2019

Het VBO is tevreden dat de sociale partners erin geslaagd zijn een unaniem advies uit te werken. Voor de werkgeversorganisatie springen drie elementen in het oog.

Allereerst is het cruciaal om de bevoorradingszekerheid op lange termijn te garanderen. In dit kader is het belangrijk dat binnenlandse productiecapaciteit volgens de Raad maximaal wordt benut, voor zover dit leidt tot een zo groot mogelijke welvaart in het land (in termen van werkgelegenheid, prijzen voor energieverbruikers enz). De Raad benadrukt ook dat de competitiviteit van de bedrijven en de betaalbaarheid van de factuur voor de gezinnen heel erg belangrijk zijn.

Ten tweede is de CRB voorstander van een interfederaal beleid voor de mobiliteit van personen en goederen. Het uitblijven ervan leidt immers tot incoherentie en inefficiëntie, belemmert noodzakelijke investeringen in infrastructuur en staat de ontwikkeling van het mobiliteitsaanbod in de weg. Daarnaast is het een goede zaak dat de CRB erkent dat het aanbod op de grote assen moet worden verhoogd en op de middelgrote assen moet worden herbekeken, waarbij de dienstverlening voor burgers en werknemers het leitmotiv moet zijn.

En tot slot pleiten de sociale partners ook voor een energienorm, in die zin dat de CRB vraagt om de prijsverschillen tussen België en de buurlanden te monitoren (en dat voor verschillende verbruiksprofielen) en maatregelen eist om de concurrentiepositie van de bedrijven te vrijwaren.

“De uiteindelijke conclusie is duidelijk: zonder interfederale samenwerking op het vlak van energie en mobiliteit zullen we de doelstellingen die ons door Europa worden opgelegd niet halen. Hopelijk biedt dit document aan de federale onderhandelaars de nodige inspiratie voor de vorming van een nieuwe federale regering”, besluit Van der Maren.

 

Naast het rapport van de CRB heeft het VBO vorige maand in zijn driemaandelijks magazine REFLECT meer aandacht besteed aan het energiedossier, en meer specifiek aan het belang van samenwerking tussen de federale overheid en de gewesten.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.