Tijd dringt voor het energie- en klimaatdossier

Vandaag vinden er verschillende klimaatmanifestaties plaats naar aanleiding van de vierde internationale klimaatmars. Voor het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) mag het zeker en vast over de inhoud gaan. Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO, reageert: “Het huidige nationale plan is lang niet concreet genoeg om het signaal te geven aan de bevolking en aan de bedrijfswereld dat we in staat zijn om onze doelstellingen te halen. Om tot een degelijk plan te komen, moet een juist evenwicht gevonden worden tussen de bevoorradingszekerheid van energie, de beheersing van de kostprijs en het verminderen van de CO2-uitstoot. Het VBO publiceerde al in 2017 een energie- en klimaatplan dat rekening houdt met die drie facetten. Dat is niet evident, maar wel noodzakelijk.”


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
29 november 2019

Voor het VBO is dit dossier niets minder dan hoogdringend. Zo moet voor het einde van dit jaar het Nationaal Energie- en Klimaatplan worden ingediend bij de Europese Unie. De huidige versie moet grondig herzien worden, rekening houdend met de vele gegronde opmerkingen. Het is een kwestie van geloofwaardigheid.

Er is een breed maatschappelijk draagvlak dat – terecht – om actie schreeuwt en dat niet moet verdwijnen eens er moeilijke beleidsmaatregelen worden doorgevoerd. Daarom is het belangrijk dat er transparant gecommuniceerd wordt over de impact van de voorgestelde maatregelen op de burgers (kosten en gedragswijziging), de bedrijven (competitiviteit) en de overheid. Ook over de impact op de bevoorradingszekerheid moet men absoluut duidelijk zijn: een black-out moet te allen tijde vermeden worden. Het bedrijfsleven is ervan overtuigd dat ecologie, sociaal beleid en economie te verzoenen zijn, maar dat is geen makkelijke opdracht.

Met een staking om de klimaatmars bij te wonen, leg je het probleem bij de bedrijven, terwijl die eigenlijk een deel van de oplossing zijn. Is dat niet erg contraproductief? Belgische bedrijven zijn vandaag al voorloper in tal van duurzame toepassingen en investeren in innovatie om hun rol verder te versterken. Maar om aan die oplossingen te werken, hebben ze werknemers nodig.

In ons energie- en klimaatplan stellen we onder andere voor dat elke kilowattuur niet-verbruikte energie er één gewonnen is, vandaar onze focus op een ambitieus isolatie- en energie-efficiëntieplan. Daarnaast geloven we sterk in klimaat- en energievriendelijke innovatie. Denk aan geavanceerde batterij- en energieopslagtechnologie of waterstof. Het blijft trouwens niet bij intelligente innovatie alleen. Gedragswijzigende acties zijn van cruciaal belang, of ze nu het gevolg zijn van bewustwording of van een stimuleringsbeleid zoals een slimme CO2-heffing. Ten slotte steunen we heel sterk de omslag van de klassieke lineaire productiecycli naar een circulaire economie.

“Een maatschappelijk draagvlak voor een ambitieus klimaatbeleid moet geconcretiseerd worden  in een moedig beleid dat rekening houdt met de impact op de burgers, de bedrijven en de overheid,” aldus Timmermans. “Burgers, overheid en ondernemingen moeten aan dezelfde kar trekken, liefst ook in dezelfde richting. De bedrijfswereld draagt in ieder geval zijn steentje bij en is bereid om concrete antwoorden te bieden op de verzuchtingen van de maatschappij. En ... er is geen tijd te verliezen. De volgende federale regering moet immers nú knopen doorhakken en niet overmorgen,” besluit Pieter Timmermans.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.