Wie laat het licht branden?

Enkele dagen geleden besliste het Grondwettelijk Hof dat de kernreactoren Doel 1 en 2 mogelijk sneller dan gepland moeten sluiten. Als er in december 2022 geen milieueffectenrapport is voor de verlenging van beide reactoren, dan moeten ze dicht. De vraag die ons nu kopzorgen baart: wie zal tijdig actie ondernemen om stroomtekorten tegen te gaan?


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
11 maart 2020

Laten we eerst even teruggaan in de tijd. Ik kan me voorstellen dat de saga van de kernuitstap voor de meeste mensen niet meer zo duidelijk is. In 2003 besliste de toenmalige paarsgroene regering om de kernreactoren in 2015, na 40 jaar dienst, te sluiten en geen elektriciteit meer op te wekken uit kernenergie. Toen 2015 op zijn einde liep, besliste de vorige regering om de levensduur van de kernreactoren Doel 1 en 2 met tien jaar te verlengen. 2025 moest dan het jaar worden waarin we kernenergie uiteindelijk toch vaarwel zouden zeggen.

Onzekerheid troef!
Vorige week kwam het Grondwettelijk Hof echter tot de conclusie dat er een milieueffectenrapport (MER) had moeten zijn om in 2015 te beslissen over de levensduurverlenging van beide kernreactoren. Bijgevolg zullen de reactoren in kwestie in 2022 (i.p.v. 2025) worden stilgelegd, tenzij er in de weinige tijd die ons nog rest beslist wordt om ze alsnog langer open te houden, op basis van een milieueffectenrapport. 

In haar energiestrategie besliste de federale regering eind vorig jaar om een capaciteitsvergoedingsmechanisme in te voeren. Volgens de regering zou deze capaciteitsvergoeding moeten zorgen voor nieuwe productiecapaciteit, om zo onze bevoorradingszekerheid veilig te stellen na het sluiten van de kernreactoren. Maar … werd dat dossier over de capaciteitsvergoeding niet als onvolledig en onduidelijk bestempeld door de Europese Commissie? Hoe zal de vereiste capaciteit berekend worden? En wie gaat dat betalen? Belangrijke vragen blijven dus onbeantwoord. Bovendien overweegt de Europese Commissie een diepgaand onderzoek naar ons capaciteitsvergoedingsmechanisme. Dat kan ongeveer 18 maanden in beslag nemen. Bijgevolg is de tijdige invoering van zo’n capaciteitsmechanisme om onze elektriciteitslevering te garanderen heel onzeker. Intussen tikt de klok genadeloos verder en lijkt niemand zich bewust van de ernst van de situatie.

Het is opnieuw een sprekend bewijs dat ons land nood heeft aan een duidelijke energievisie op lange termijn. Op welke manier zullen we in onze energie voorzien? Hoe kunnen we competitieve prijzen garanderen? En hoe valt dat te verenigen met onze klimaatdoelstellingen? Die duidelijke energievisie vragen wij met het VBO al verschillende jaren. Meer nog: het VBO heeft samen met talloze betrokken stakeholders reeds in 2017 een voorstel van energievisie uitgewerkt. Onze beleidsmakers lijken evenwel nog steeds de ernst niet in te zien van de vragen rond onze energievisie. Men wacht altijd tot het vijf voor twaalf is om te beslissen. De economische gevolgen van een potentieel stroomtekort worden daarbij schromelijk over het hoofd gezien.

Nood aan actie
Bovenop die gebrekkige (of ontbrekende) energievisie komt dan ook nog eens een nationaal klimaatplan dat geen duidelijkheid verschaft over hoe we tegen 2030 de reductiedoelstelling van 35% halen, en een klimaatstrategie op lange termijn die nog heel wat vragen doet rijzen.

Als we willen dat onze gezinnen en bedrijven niet zonder elektriciteit komen te zitten, hebben we dringend nood aan een volwaardige regering die het energie- en klimaatdossier met de nodige ernst behandelt. Vandaar mijn dringende oproep: laten we in overleg met alle stakeholders – bedrijven, gezinnen … -  komen tot een onderbouwde en breed gedragen energie- en klimaatvisie voor ons land, zodat België een competitief, duurzaam en veilig energiesysteem kan garanderen. Maar nog dringender: we hebben nood aan een federale regering die snel knopen kan doorhakken. Het is niet 5 voor 12, maar 1 voor 12!

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.