Europa wil zijn klimaatambities verhogen

In haar eerste beleidsverklaring als Europees Commissievoorzitter pleitte Ursula von der Leyen voor een sterkere gezondheidsunie, scherpere klimaatdoelstellingen, een nieuw migratiepact en een actieplan tegen haat en racisme om zo te komen tot “een wereld waarin we willen leven”. De scherpere klimaatdoelstellingen concretiseerde ze onmiddellijk door aan te kondigen dat Europa de reductiedoelstelling voor broeikasgassen wil optrekken naar 55%.


Sebastiaan Marien, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT
21 september 2020

Sinds haar aanstelling als commissievoorzitter maakte Ursula von der Leyen duidelijk dat een ambitieus klimaatbeleid één van de prioriteiten van de  Europese Commissie zou worden. Hoe de Commissie die ambitie wilde concretiseren werd duidelijk toen ze op 11 december 2019, strategisch tijdens de COP in Madrid, haar European Green Deal voorstelde. Daarbij sprak vicevoorzitter Frans Timmermans, die als commissaris verantwoordelijk is voor de coördinatie van alle activiteiten met betrekking tot de Green Deal, onder meer de doelstelling uit om van Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken tegen 2050. 

Op 16 september kondigde Ursula von der Leyen in haar beleidsverklaring aan dat Europa haar reductiedoelstelling voor broeikasgassen tegen 2030 wil verhogen van 40% naar 55%. Dat is volgens de Europese Commissievoorzitter een noodzakelijke bijsturing om de ambitie van klimaatneutraliteit in 2050 waar te maken en de 1,5°C-doelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs te halen. Om die aangescherpte klimaatambities waar te maken wil de Europese Commissie tegen de zomer van 2021 alle relevante klimaatwetgeving aanpassen en bijsturen. 

Hoewel von der Leyen zich dus al sterk heeft uitgesproken voor een verhoging van de Europese klimaatambities zal de impact assessment over de verhoging van de reductiedoelstelling voor broeikasgassen van 40% naar 55% pas op het einde van de maand beschikbaar zijn. Alleen de resultaten van die studie kunnen voor iedereen duidelijk maken wat de gevolgen van een dergelijke verhoging zijn en welke inspanningen dat voor iedereen en op alle niveaus met zich zal meebrengen. 

Als Europa spreekt over het aanpassen van relevante klimaatwetgeving denkt het onder andere aan de energie-efficiëntierichtlijn (EED), de richtlijn hernieuwbare energie (REDII) en de energy taxation directive (ETD). Naast die aanpassingen spreekt Europa ook over de invoering van een carbon border adjustment-mechanisme. Het VBO volgt al die aanpassingen op en zal via de publieke consultaties de stem van zijn leden zeker en vast laten horen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.