Geen eensgezindheid over Europees klimaatpakket

Op 8 juni raakten de Europarlementsleden in Straatsburg het bij de stemming niet eens over een aantal onderdelen van het ‘Fit for 55’-pakket, een verzameling voorstellen om de broeikasgasuitstoot tegen 2030 te reduceren met 55%. Wat een standaardstemming moest worden, draaide uit op een theatrale discussie.


Sofie Declerck, COMPETENTIECENTRUM EUROPA & INTERNATIONAAL Sebastiaan Marien, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT
13 juni 2022

Zo werden het voorstel voor een vernieuwde EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) en het het EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (CBAM) beiden teruggestuurd naar de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) om daar dan een nieuw compromis te vinden. Ook de stemming over een sociaal klimaatfonds werd uitgesteld omdat het te sterk gelinkt is aan de ETS-discussie. Een coalitie om daartegen te stemmen werd gevonden door links en uiterst rechts. De één oordeelde dat de voorstellen niet ver genoeg gaan, de andere precies het omgekeerde. Ook het VBO was niet tevreden over hoe de voorstellen werden voorgeschoteld. De voorstellen moeten immers voldoende rekening houden met de realiteit, zodat ze haalbaar zijn voor de Belgische bedrijven, en dat was ons inziens niet het geval. 

Een aantal onderdelen werden wel goedgekeurd, met name het ETS-voorstel inzake luchtvaart, CO2-performantiestandaarden voor auto’s en bestelwagens, nationale doelstellingen voor uitstoot door landbouw, transport en gebouwen en een voorstel voor extra bossen en grasland. 

Voor het VBO zijn echter de ETS- en CBAM-voorstellen uiterst belangrijk. We hebben steeds een paar principes verdedigd die wij absoluut zouden willen terugzien in de eindtekst van beide voorstellen: 

  1. Bescherming voor export onder CBAM
  2. Sectoren die onder CBAM vallen: enkel de sectoren zoals voorzien in het Commissievoorstel
  3. Uitfasering van de gratis uitstootrechten voor CBAM-sectoren: 10% per jaar is werkzaam indien goede werking CBAM is aangetoond
  4. Geen vernietiging van uitstootrechten uit de Market Stability Reserve
  5. Voldoende middelen voor het innovatiefonds
  6. Benchmarks moeten de technische en economische realiteit weergeven

Na de stemming in het parlement waarbij het parlement haar positie bepaalt, worden de voorstellen nog onderhandeld met de Raad, die de stem van de EU-regeringen vertegenwoordigt. Het valt dus eerst nog af te wachten hoe het voorstel zal evolueren wanneer die twee instanties tot een compromis moeten komen. Het VBO hoopt dat het finale voorstel voldoende rekening zal houden met onze geuite bezorgdheden.

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.