Klimaat – De lange weg naar -55%

Vorige week kwam de Europese Raad overeen om de Europese emissiereductiedoelstelling tegen 2030 naar boven bij te stellen, van -40% naar -55%. Die doelstelling wil de Raad “zo kosteneffectief mogelijk” realiseren, rekening houdend met de “overwegingen van billijkheid en solidariteit”. Daarnaast moet de concurrentiekracht van de EU gevrijwaard worden en moet rekening gehouden worden met de verschillende vertrekpunten.


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
16 december 2020

Sommige van die elementen zijn essentieel voor België en voor het VBO in het kader van de besprekingen over de verdeling van de doelstelling tussen de landen, die ’tijdig’ zullen gebeuren. We kunnen uiteraard alleen maar hopen op een rechtvaardigere verdeling van de kosten dan in het verleden, om te vermijden dat België voor de zoveelste keer meer moet bijdragen dan de andere landen. De toekomstige besprekingen daarover – die wellicht erg gespannen zullen verlopen – bevatten op zijn zachtst gezegd nog heel wat onbekende elementen met betrekking tot de tegengestelde belangen van andere landen.

Is het Belgische antwoord geloofwaardig?
Onze nieuwe doelstelling kennen we dus nog niet. Wat we wel weten, is dat de huidige doelstelling al verre van evident is. Om die te halen, werden alle bestaande en toekomstige maatregelen en beleid samengebracht in het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP). Sommige maatregelen zijn dan wel concreet, toch blijft het NEKP vooral een catalogus van goede voornemens, wat de geloofwaardigheid ervan niet ten goede komt. Velen zijn het er zelfs over eens dat het meer wordt dan ‘nipt’: we komen er gewoonweg niet. Er moeten snel concretere en sterkere maatregelen worden getroffen als we ons doel nog willen halen, en dat is allesbehalve vanzelfsprekend. Wat mogen we bovendien verwachten van het beleid dat we nodig hebben om onze nieuwe doelstelling te halen, die nog veel ambitieuzer is? En dan hebben we het nog niet gehad over de keuze van België voor een volledige kernuitstap ten voordele van ‘lock in’-technologieën, die gedurende vele jaren broeikasgassen zullen uitstoten, wat de Commissie net wil vermijden door haar klimaatdoelstelling te verscherpen. Begrijpe wie kan.

Tot slot zal er ongetwijfeld ook binnen België op gespannen voet gediscussieerd worden over de verdeling van die nieuwe nationale doelstelling. Een schril contrast dus met de opgetogen reacties van de Belgische overheden op de Europese beslissing om de doelstelling op te drijven naar -55%.

Industrie, de sleutel tot de transitie
De volgende tien jaar zijn volgens de Commissie cruciaal voor de industrie: die moet op grote schaal nieuwe klimaatneutrale technologieën ontwikkelen en inzetten, waarvan ze de kosten moet drukken.

Een groot deel van ons industrieel weefsel heeft absoluut nood aan koolstofvrije energie tegen competitieve prijzen om de transitie te kunnen verzekeren en om zelf te kunnen blijven concurreren. En dat betekent massaal importeren, aangezien België helaas niet bekendstaat om zijn overvloed aan goedkope groene energie. Net daarom herhalen we nog maar eens dat België en zijn gewesten nood hebben aan een geïntegreerd energie-, klimaat en industriebeleid.

Nood aan een gemeenschappelijk programma
De uitdagingen van de transitie die beter en beter bekend raken, worden alleen maar groter, en dat in alle sectoren. Om ze aan te gaan, moet iedereen zich zo snel mogelijk achter een gemeenschappelijk programma scharen (visie, beleid en concrete maatregelen). Maar deze keer moet dat echt samen gebeuren, namelijk met de stakeholders. We hebben het hier over een echt maatschappelijk pact. De bal ligt in het kamp van de regering. 

De impactanalyse van de Europese Commissie toont aan dat de grootste inspanningen om de -55% te behalen, moeten gebeuren in de gebouwen (meer dan -60% voor de residentiële gebouwen en meer dan -53% voor de diensten) en de elektriciteitsproductie (meer dan -69%).

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.