Klimaattafels: regering verzamelt input voor herziening federaal energie- en klimaatplan

De hogere Europese klimaatdoelstelling heeft tot gevolg dat ook de lidstaten hun klimaatplannen moeten bijsturen. Met de start van vijf klimaattafels gaf de federale regering op 21 september de aftrap voor de herziening van haar bijdrage aan het Nationaal energie- en klimaatplan.


Sebastiaan Marien, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT
28 september 2022

Met het goedkeuren van de Europese klimaatwet besliste het Europees Parlement in juni 2021 niet alleen dat Europa klimaatneutraal moet zijn in 2050 maar ook om de Europese reductiedoelstelling voor broeikasgassen tegen 2030 te verhogen van 40% naar 55%. Die hogere Europese doelstelling ligt aan de basis van een nieuwe reductiedoelstelling voor de ETS-sectoren (-61%) en de non-ETS-sectoren (-40%). Het realiseren van de vermindering van de broeikasgasuitstoot in de non-ETS-sectoren is de verantwoordelijkheid van de lidstaten. Daarom legt Europa aan elke lidstaat een welbepaalde reductiedoelstelling op. Hoewel nog niet officieel, ziet het ernaar uit dat België zijn uitstoot met 47% zal moeten verminderen tegen 2030. De lidstaten moeten vervolgens een klimaatbeleid uittekenen om die doelstelling effectief waar te maken.

Het huidige klimaatbeleid van ons land is neergeschreven in het Nationaal energie- en klimaatplan 2021-2030 (NEKP). Daar de bevoegdheden voor klimaat verdeeld zijn over zowel de federale overheid als de drie gewesten is het NEKP een verzameling van de klimaatplannen van die vier overheden. Dat NEKP is gebaseerd op een reductiedoelstelling van 35% tegen 2030, waarbij die doelstelling wordt opgedeeld in specifieke doelstellingen per overheid. Een verhoging naar 47% betekent dus eerst en vooral dat de federale en gewestregeringen een akkoord moeten vinden over de verdeling van die doelstelling onder elkaar en vervolgens dat elke regering haar plannen zal moeten bijstellen.

Federaal klimaatminister Khattabi wil niet wachten tot er duidelijkheid is over de doelstelling voor de federale overheid om van start te gaan met de herziening van de federale bijdrage aan het NEKP. Ze schuift nu al een bijkomende reductie van 25 miljoen ton CO2 (non-ETS-emissies) naar voor en is gestart met klimaattafels over vijf onderwerpen (energie, mobiliteit, fiscaliteit, renovatie van gebouwen en circulaire economie). Rond elke klimaattafel wil ze alle betrokken stakeholders samenbrengen om zo ideeën en voorstellen te verzamelen om het federale klimaatbeleid bij te sturen en de extra reducties te realiseren.

VBO – Als VBO hebben wij goede herinneringen aan het nationale debat over de CO2-prijs in 2018. We hopen nu op net zo interessante discussies en willen zeker onze bijdrage leveren in de gedachtewisselingen. We vinden het wel spijtig dat het initiatief alleen uitgaat van de federale klimaatminister en de klimaattafels niet georganiseerd worden door alle klimaatministers samen. Daarom willen we de vier klimaatministers nu al oproepen om toe te werken naar een geïntegreerd NEKP. Want op dat punt schiet het huidige NEKP, dat gewoon een bundeling is van vier deelplannen, absoluut tekort.

Foto ©belga

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.