Klimaattafels zijn afgelopen, vervolg nog onduidelijk

De voorbije maanden nam het VBO deel aan de vijf klimaattafels die werden georganiseerd op vraag van minister Khattabi. Heel veel verschillende en erg uiteenlopende ideeën en voorstellen werden zo samengebracht. Maar wat er nu met alle verzamelde informatie zal gebeuren blijft onduidelijk.

 


Stephan Vandermolen, COMPETENTIECENTRUM SUSTAINABILITY & CIRCULAIRE ECONOMIE Sebastiaan Marien, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT
13 december 2022

Het huidige klimaatbeleid van ons land staat neergeschreven in het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 (NEKP). Daar de bevoegdheden voor klimaat verdeeld zijn over zowel de federale overheid als de drie gewesten is het NEKP een verzameling van de klimaatplannen van die vier overheden. Dat NEKP is gebaseerd op een reductiedoelstelling van 35% tegen 2030, waarbij die doelstelling wordt opgedeeld in specifieke doelstellingen per overheid. Het lijkt nu zeker dat de reductiedoelstelling voor broeikasgassen voor België verhoogd zal worden naar 47% als gevolg van het aanscherpen van de Europese klimaatambities (-55% tegen 2030). De federale en gewestregeringen zullen dus een akkoord moeten vinden over de verdeling van die nieuwe doelstelling onder elkaar. In een tweede stap zal elke regering haar klimaatplannen dan moeten bijstellen in functie van de nieuwe te halen doelstelling. 

Federaal klimaatminister Khattabi wil niet wachten tot er duidelijkheid is over de doelstelling voor de federale overheid om van start te gaan met de herziening van de federale bijdrage aan het NEKP. Ze wil via extra federale maatregelen een bijkomende broeikasgasreductie van 25 miljoen ton CO2 (non-ETS-emissies) realiseren. De voorbije twee maanden organiseerde ze klimaattafels rond vijf onderwerpen (energie, mobiliteit, fiscaliteit, renovatie van overheidsgebouwen en circulaire economie) om met de hulp van alle betrokken stakeholders ideeën en voorstellen te verzamelen om het federale klimaatbeleid bij te sturen en die extra reductie te realiseren. 

Op 6 december vond het slotevent van de klimaattafels plaats. Dat event was nog geen presentatie van een eindverslag of de voorstelling van de voornaamste conclusies. Wel werden voor elk van de klimaattafels een aantal voorstellen en ideeën overlopen. Wie interesse heeft in dat overzicht kan de opname van het slotevent hier terugvinden. Blijkbaar is er wel één vraag die op elke klimaattafel opnieuw werd opgeworpen: de nood aan een betere afstemming tussen de federale en gewestplannen. Uit haar slotwoord kunnen we besluiten dat minister Khattabi het eindverslag van de klimaattafels eind januari aan de ministerraad wil voorleggen. Om dan elke minister naar de mogelijke bijdrages aan de doelstelling te vragen. 

VBO – Tijdens de vijf klimaattafels hebben de deelnemers heel veel verschillende ideeën en voorstellen aangebracht. Een discussie of gedachtewisseling daarover heeft nog niet plaatsgevonden. Dus op welke basis de administratie ideeën zal selecteren en welke al dan niet in het eindverslag worden opgenomen is absoluut (nog) niet duidelijk. Wat de minister en de regering met de voorstellen zullen doen ook nog niet. We zullen het vervolg van de klimaattafels dan ook nauwgezet opvolgen.

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.