© belga

Binnenvaart boosten

Reeds vele jaren zien we een groeiende nood aan goederentransport en zijn we ons bewust van de nood aan activatie van onderbenutte modi en aan optimalisatie van de beschikbare infrastructuur. Het economische succes van België hangt immers nauw samen met zijn ligging en zijn performante logistieke sector. De binnenvaart speelt een belangrijke rol in het beheersen van de goederenstromen en de uitstoot, maar kampt met verouderde infrastructuur en regelgeving. Wat dat laatste aspect betreft, werd onlangs een mooie stap gezet om nog deze legislatuur tot resultaat te komen.


Sébastien Denoiseux, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING Sofie Brutsaert, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT
22 februari 2023

Op vrijdag 10 februari vond een informatievergadering plaats waar een veertigtal experts van de verschillende actoren in de sector een voorstelling kregen van een wetsvoorstel waar jarenlang aan werd gewerkt. Toen het eindelijk klaar was, stuurden corona en een regeringswissel het project nog even richting koelkast. Nu is de tijd rijp om de bestaande wetgeving, die dateert van het begin van de 20e eeuw, aan te passen aan de uitdagingen van vandaag. Zo is de internationale context fors veranderd, zag het internationale ‘CMNI’-verdrag het levenslicht en heeft het economische leven een fikse versnelling doorgemaakt. Inmiddels zijn er bovendien levensvatbare projecten met autonome of semiautonome schepen. Voorts willen we gezamenlijk de multimodaliteit boosten om de files tegen te gaan en het klimaat te redden. De sector zelf – met een grote troef op ecologisch vlak – kijkt intussen toch aan tegen een grondige vlootvernieuwing om die verwachtingen waar te maken.

Het nieuwe wetsvoorstel durfde daarom werkelijk vernieuwend denken. Het kan de evenwichten tussen de actoren op het terrein actualiseren en zal in een juridische basis voorzien voor het tot op heden niet gereguleerde transport. Voorts mag wetgeving ons inziens niet langer een hinderpaal betekenen voor technische en logistieke innovaties in de sector en moet de tekst rechten en plichten van de contracterende partijen verduidelijken om zo juridische procedures te vermijden.

Daarom werd de CMNI-conventie integraal en letterlijk opgenomen in het nieuwe ontwerp. Het was de wens van de VBO-leden om een zo groot mogelijke juridische uniformiteit te bereiken in een zo groot mogelijk gebied. Met dit voorstel wordt dat een realiteit. Verder is er een juridisch kader uitgewerkt voor de meest courante bevrachtingsovereenkomsten, evenals voor duwen, meenemen of slepen in de meest actuele zin van die termen.

Wij roepen de actoren in de betrokken sectoren op om deze kans tot modernisering niet te laten schieten. Een goede verstandhouding tussen alle deelnemers aan dit type transport is van belang voor iedereen. Geen boot kan zonder vracht, geen vracht kan zonder boot en de operaties hebben het enthousiasme van alle betrokkenen nodig. Het zal in de toekomst essentieel blijven om een plaats te geven aan contacten en overleg tussen onder meer verladers, tussenpersonen en binnenvaart. In die optiek willen wij de overheid oproepen om zo snel mogelijk werk te maken van het ontbrekende KB waarmee de Commissie Binnenvaart moet worden opgericht. Die zal in de volgende jaren een cruciale rol spelen in het bepalen van afspraken op het terrein. Maar laten we in eerste instantie hopen dat 2023 het jaar wordt waarin de verouderde wetgeving rond binnenvaart een update krijgt!

Foto : © belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.