Het nieuwe normaal in de luchtvrachtwereld

Het afgelopen jaar hebben we in de luchtvrachtmarkt de grootste schommelingen gezien. Volgens IATA, de internationale luchtvaartorganisatie, was 2020 het slechtste jaar voor de luchtvrachtsector sinds de prestatiemonitoring. Maar meer lokale grafieken tonen soms hausses als nooit tevoren. De verschuivingen zijn heftig en doen een structurele verandering in de markt vermoeden. Een recente studie van Transport Intelligence (*) probeert die in kaart te brengen.


Sofie Brutsaert, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT
28 april 2021

Voor wie zich aan voorspellingen waagt, is de luchtvrachtsector een ware nachtmerrie. Het enige wat zowat zeker is, is dat alles wat er voor 2020 werd voorspeld, niet zal kloppen.

Blijvende onevenwichten op korte termijn

De vooruitzichten op korte termijn zijn buitengewoon onzeker. Enerzijds is de onderliggende vraag van de economische groei volgens de onderzoekers vrij hoog. Europa zal wellicht een goede klant hebben aan de VS … alleen blijft het bijzonder onduidelijk wanneer dat herstel in Europa zal inzetten. Ergens in 2021? Al kan dat herstel evengoed ondermijnd worden door zwakke fundamentals in enkele eurolanden, om Italië, Spanje en Frankrijk niet bij naam te noemen. Ook België solliciteert voor dat lijstje.

Van andere economieën in regio's zoals Noord- of Zuidoost-Azië, verwacht men een veel sterkere opleving. Hun binnenlandse economieën werden op de keper beschouwd minder zwaar getroffen door de hele pandemie. Al zijn een aantal van die landen sterk afhankelijk van het toerisme.

In tegenstelling tot wat we de voorbije jaren zagen, is het grootste probleem echter niet zozeer de vraag, maar wel het aanbod. Dat is zo mogelijk nog moeilijker in te schatten. Het is immers volstrekt onduidelijk wanneer de passagiersluchtvaart zich zal herstellen en dan moeten de luchtvaartmaatschappijen nog de financiële reserves hebben om de vloot terug in gebruik te nemen. En dat terwijl het ernaar uitziet dat er (alweer) een belangrijk toeristisch seizoen de mist in gaat ... De prikkel om op korte termijn meer vliegtuigen in te zetten zal dus niet zo groot zijn. De capaciteit van de buikvracht in passagiersvluchten blijft dus beperkt op korte termijn. Tegelijk werkt de gehoopte terugkeer naar de normaliteit niet motiverend om meer vrachtvluchten te organiseren.

Naar een splitsing van vracht en passagiers?

Op langere termijn denken de onderzoekers van Transport Intelligence dat we structurele veranderingen zullen zien in deze transportsector. Zo raamt Boeing de groei van de luchtvloot in de komende 20 jaar op 3,2% per jaar, terwijl de groei van de luchtvracht 4% zou bedragen. De logica van die cijfers is dat de beschikbare buikvrachtcapaciteit zal afnemen. COVID ligt wellicht aan de basis van een gematigdere groei van het aantal passagiers, maar ook het klimaatbeleid kan bijdragen aan een tempering. Nochtans zal de e-commerce wél groeien en de buiken van de passagiersvluchten zullen snel (te) vol zitten. Het ziet er dus naar uit dat er een einde komt aan de lage vrachttarieven van het pre-COVID-decennium. Voorts denken de onderzoekers dat we in de komende jaren wellicht een grotere opdeling zullen zien tussen passagiersvluchten en vrachtvluchten en dat het pure vrachtvervoer via de lucht aan marktaandeel zal winnen.

VBO – De noodzaak van goederentransport was het afgelopen jaar zichtbaarder dan ooit. Het is de olie van onze economie. Zonder transport stuikt het hele kaartenhuis letterlijk in elkaar. Toch zijn de werkomstandigheden in de diverse transportmodi enorm verzwaard en is het evenwicht tussen vraag en aanbod grondig door elkaar geschud. Komt daar nog eens een Brexit en een Green Deal bovenop. Die factoren hebben een bijzonder grote impact op de transportaanbieders, de organisatoren en hun klanten. Het is een sector die meer dan ooit ondersteuning nodig heeft. Het VBO wil blijvend aandacht vragen voor die onontbeerlijke dienstverleners - van grondstof tot afgewerkt product - over zee, binnenwater, per trein, via de weg of de lucht.

(*) ‘Airfreight in 2021: A Wild Ride’, Thomas Cullen, Transport Intelligence, April 2021.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.