© Belga Image

Overzicht Belgian Mobility Dashboard 2022: minder congestie, meer elektrische wagens, en dieselwagens op nieuwmarkt ingehaald door plug-inhybrides

Belgian Mobility Dashboard visual.png

Het begin van het jaar en de 100e editie van het Autosalon vormen de ideale gelegenheid om een aantal conclusies te trekken uit de voor iedereen beschikbare gegevens van het Belgian Mobility Dashboard (BMD).


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
18 januari 2023

Dieselwagens ruimen plaats voor elektrische wagens

Het BMD vertelt ons onder meer dat de verkoop van dieselwagens, in het verleden de onbetwiste leider op de markt voor nieuwe wagens, in 2022 sterk is gedaald (-34%), in tegenstelling tot de verkoop van elektrische (+66%), hybride (+40%) en plug-inhybride wagens (+24%) die hun achterstand inmiddels inhaalden. De verkoop van benzinewagens, die ruim voorloopt op de verkoop van wagens met andere motortypes (49% van de verkoop in 2022), is gedaald (-10%). Ook de verkoop van lichte bedrijfsvoertuigen is ondanks de grote vraag naar elektrische vans (BEV) (+158%) en PHEV-versies (+38%) over het algemeen fors gedaald (-22%). Wat vrachtwagens (+5%) betreft, is er duidelijk een afnemende belangstelling voor lng-motoren.

Number of registrations (new vehicles)_image.png

Meer dan 50% van het Belgische wagenpark voldoet vandaag minstens aan euronorm 6. Anderzijds voldeden eind 2022 ongeveer 1,5 miljoen wagens (25% van het wagenpark) slechts aan euronorm 4 (zonder roetfilter) of aan een lagere norm. Het gaat daarbij om wagens die meer dan 12 jaar oud zijn. De dieselvariant van die oude wagens is in Brussel niet meer welkom.

Als we kijken naar de gemiddelde uitstoot van nieuwe wagens, dan zien we op het dashboard dat die aanzienlijk is gedaald (-11% met WLTP 104,6 gCO2/km voor 2022). De uitstoot is maand na maand afgenomen en bereikte in december 90,4 gCO2/km. De verbeterde prestaties van voertuigen met een verbrandingsmotor (benzine, PHEV ...) zijn slechts in beperkte mate verantwoordelijk voor die evolutie. De daling is voornamelijk te danken aan het toegenomen aandeel elektrische voertuigen (BEV) en PHEV’s, vooral onder de bedrijfswagens.

CO2 Emissies WLTP-Image.png

Congestie daalt in 2022 maar blijft hoge kosten veroorzaken

In 2022 was er over het algemeen structureel (per uur van de dag) minder congestie dan in 2021. Dat goede nieuws mag ons niet doen vergeten dat die congestie een kost van meer dan 4,1 miljard euro veroorzaakte (bijna 1% van het bbp). In 2022 verloor een werkende gemiddeld 40 uur door congestie, dat is 8 uur minder dan in 2021. Wat de treinen betreft, is de stiptheid in het laatste kwartaal van 2022 sterk gedaald, met een bijzonder slechte maand december.

Fietsen steeds populairder

Ten slotte zien we op de tellers langs de Brusselse fietspaden een groei van 66% in vergelijking met 2021. Die toename kan gedeeltelijk worden verklaard door de groei in de verkoop van elektrische fietsen, door de fiscale voordelen die aan de fiets verbonden zijn, doordat 2022 een post-COVID-19-jaar was en door het Brusselse parkeerbeleid of door het Brusselse mobiliteitsbeleid in het algemeen. Het dashboard bevestigt dat meer wordt gefietst op dagen met zacht weer en aangename temperaturen.

“Het Belgian Mobility Dashboard, dat een gedetailleerd en evolutief panorama biedt van de kritieke indicatoren van mobiliteit over land, toont duidelijk aan dat we de elektrificatie van het wagenpark vooral te danken hebben aan de bedrijfswagens. Zij die vinden dat ze moeten verdwijnen, mogen dat niet vergeten. Het is belangrijk om te begrijpen dat een goede mobiliteit in ons land gebaseerd is op een evenwichtige en intelligente combinatie van mobiliteitsoplossingen”, aldus Pieter Timmermans, CEO van het VBO.

De cijfers bevestigen: de automarkt wordt steeds sneller koolstofvrij, onder meer dankzij de nieuwe federale belasting op bedrijfswagens voor de volgende tien jaar. Met een stabiel en toekomstgericht fiscaal kader weten ondernemingen en werknemers waar ze de komende jaren aan toe zijn, en dat werpt nu al zijn vruchten af”, besluit Andreas Cremer, CEO van FEBIAC.

 

Het Belgian Mobility Dashboard (BMD) is een neutraal, datagebaseerd platform dat de belangrijkste aspecten van mobiliteit in België monitort en dat (publieke, private en academische) stakeholders op het gebied van mobiliteit een unieke set indicatoren aanreikt die ze kunnen gebruiken om oplossingen, beleid en maatregelen inzake mobiliteit te beoordelen en te ontwikkelen. Het Belgian Mobility Dashboard (BMD) heeft de ambitie om het belangrijkste onlineplatform voor mobiliteitsdata in België te worden.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.