Verplicht telewerken ... maar wat daarna? (COVID-19)

In 2016 stuurde het VBO een lijst van 50 maatregelen de wereld in om de mobiliteitsknoop in België te ontwarren. Eén van de voorstellen: mensen meer laten telewerken. Het woon-werkverkeer maakt nu 20% uit van alle afgelegde kilometers in ons land. Minder van die woon-werktrajecten betekent dus ook minder dichtslibbing van het verkeer, en ook de positieve impact op onze milieudoelstellingen is onmiskenbaar. Maar de situatie waarin we nu verkeren, met bijna 100% telewerk, die had niemand zien aankomen. Welke lessen kunnen we trekken voor de toekomst? 


Eloïse de Villegas, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT
14 april 2020

Voor sommigen onder ons was telewerken al vaste plak, maar voor anderen heeft de crisis werkgevers en werknemers gedwongen om hun gewoonten om te gooien. En snel. Als de hele lockdown achter de rug is, dan hebben tal van technische tools voor niemand nog geheimen. Even een videocall houden? Makkie! Wat eerst complex leek, is nu bijna vanzelfsprekend.  

Toch is wat nuance op zijn plaats. We mogen niet vergeten dat deze periode van telewerk plaatsvindt in heel aparte en soms niet altijd ideale omstandigheden (lange duur, moeilijk evenwicht tussen werk en privéleven (kinderen) ...). De positieve aspecten van telewerk belanden zo soms op het achterplan.

En zelfs al werken we nu massaal thuis, dat neemt niet weg dat telewerk zich niet voor alle activiteiten of functies even goed leent. Dat maakt dus dat deze periode ook de beperkingen van telewerk blootlegt. 

En ook de werkrelaties tussen collega's blijven enorm belangrijk, zowel voor het welzijn van werknemers als voor de goede werking van bedrijven. Die bedrijven staan of vallen met de mensen die er werken, en die mensen hebben nood aan sociaal contact.

Inmiddels heeft deze periode sommige ondernemingen er misschien al toe geïnspireerd om hun mensen regelmatiger te laten telewerken.

Het blijft hoe dan ook een heel bijzondere en moeilijke situatie, voor iedereen. Maar het is ook een uitgelezen kans om onze werkgewoonten in vraag te stellen en nieuwe pistes te overwegen, denken we aan meer telewerk of glijdende werkuren. Het kan ervoor zorgen dat we na de crisis niet gewoon opnieuw met z'n allen in de file gaan staan. En uiteraard is telewerken niet het wondermiddel dat al onze mobiliteitsproblemen in één klap oplost. We hebben nog steeds nood aan een omvattend pakket maatregelen, inclusief interfederale mobiliteitsvisie, goede infrastructuur en een geïntegreerd, multimodaal vervoersaanbod.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.