Vertrouwen sleutel voor digitalisering van transportadministratie

Een snelle, betaalbare en kwaliteitsvolle dienstverlening bij goederenafhandeling - ook in het hinterland - is een steeds belangrijkere factor bij de keuze voor een zee- of luchthaven. Vlotte, bi-directionele communicatie tussen bedrijven en verschillende overheidsdiensten is cruciaal om de concurrentiepositie van onze Belgische havens te vrijwaren. Het project Digital Gateway 2 Government, waarvan het VIL de initiatiefnemer was, bracht de stakeholders op een actieve manier bij elkaar. 4 dringende en haalbare projecten zoeken nu ondersteuning in de markt.


Sofie Brutsaert, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT
06 januari 2021

Er is nog ruimte om de efficiëntie van aanmeldings- en controleprocessen bij de verschillende overheidsdiensten te verhogen. Vandaag verloopt de communicatie met de overheidsdiensten nog vaak ongestructureerd en werken sommige processen vertragend, kostenverhogend en met een te hoge foutenlast. IT-systemen zijn nog niet aanwezig of (nog) niet voldoende betrouwbaar. 

Er zijn nochtans al grote stappen gezet de afgelopen jaren én alle betrokken partijen zijn zich bewust van de uitdaging. Er zijn absoluut ook succesverhalen te vertellen over recente digitale toepassingen. Maar de middelen zijn beperkt en de projecten kampen met vertragingen. Doordat het moeilijk blijft om de communicatie over de grenzen van de verschillende spelers uit te rollen, wordt er nog te vaak aan beperkte, lokale oplossingen gewerkt, met weinig meerwaarde voor de rest van de sector of zonder langetermijnvisie. 

Er is echter geen tijd te verliezen. Onze directe concurrenten werken hard op dit domein, de logistieke volumes blijven groeien, de 24 uurseconomie dringt zich steeds meer op, de Brexit brengt een verhoogd aantal aangiftes en controles met zich mee. En die grensformaliteiten hebben zin! Ze beschermen ons tegen namaak, criminaliteit, oneerlijke concurrentie. Ze vrijwaren onze gezondheid en milieu. Zowel burgers, bedrijven als overheden hebben baat bij een performant systeem. 

Het VIL-project Digital Gateway 2 Government bracht bovenstaande stakeholders op een constructieve en actieve manier bij elkaar. Er werden 4 dringende ‘use cases’ gedefinieerd waarbij digitale tools, ontwikkeld in een publiek-private samenwerking, concrete oplossingen kunnen bieden. Door koppeling van de oplossingen en samenwerking door de toekomstige aanbieders, zijn efficiëntiewinsten mogelijk bij de ontwikkeling en het commercialiseren ervan. In concreto gaat het over:

Het digitaal noodproceduresysteem: een IT-systeem dat bedrijven toelaat om tijdens de noodprocedures voor de douanesystemen PLDA en NCTS (officieel “bedrijfscontinuïteitsprocedures”) hun activiteiten quasi ongehinderd verder te zetten en dat zowel bij de start als het einde van de noodprocedure zorgt voor een automatische en vlotte overgang naar de normale werkwijze.

Het Verification Management-systeem: een softwarepakket dat de onderlinge communicatie tussen bedrijven, de douane en het FAVV bij de praktische uitvoering van controles digitaliseert en structureert en aldus de transparantie en efficiëntie van die activiteiten gevoelig verbetert.

Het project Strategische goederen: een toepassing die het mogelijk maakt om de afschrijving van de door de dCSG afgeleverde vergunningen voor strategische goederen te automatiseren, maximaal gebruikmakend van bestaande berichten, software en databases.

De FANC-rapportering: een methode om in de luchthavens de aanwezigheid van radioactieve zendingen aan het FANC te rapporteren door middel van een digitale oplossing.

Voor de eerste twee systemen werd reeds een functionele analyse uitgewerkt. Ze laten toe om de tools op korte termijn (6 tot 12 maanden) te realiseren. Een initiatief waarbij zogenaamde Port Community Systems (bv. Nxtport en BRUCloud) gaan samenwerken, is al in de maak. De twee laatste cases vergen minder IT-ontwikkeling en zitten in het stadium van een white paper. Voor al die projecten zoekt het VIL geïnteresseerde bedrijven. De tools met de grootste efficiëntiewinsten werken immers partijoverschrijdend. Vertrouwen in en doorheen de vervoersketen is daarom nu de belangrijkste schakel om de Belgische positie als logistieke draaischijf te verdedigen.

Meer informatie is te vinden via deze link: Slotevent Digital Gateway 2 Government - VIL.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.