Waarom geen definitief kader voor de e-CMR? (COVID-19)

Het besef dat de digitalisering van transportdocumenten voor de logistieke sector een noodzakelijke stap voorwaarts is, groeide fors de laatste jaren. Het VBO en de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging berekenden de kostenbesparing door de meest directe tijdwinst – zowat 13 euro per exemplaar! – maar dat cijfer zegt nog niets over de efficiëntiewinsten die in tweede lijn worden gemaakt in de planning en andere informatiestromen. 


Sofie Brutsaert, COMPETENTIECENTRUM ENERGIE, KLIMAAT & MOBILITEIT
08 april 2020

Onze logistieke sector moet het vandaag stellen met bijzonder kleine marges, en bokst bovendien op tegen geduchte concurrentie, onvermijdelijk in een sector die per definitie internationaal is. Koploper zijn in de digitalisering is de enige manier om onze bedrijven te wapenen tegen de toekomst. Wij zijn trots dat we pionieren in Europa!

En toen kwam corona. En wat altijd als vanzelfsprekend werd beschouwd, was het plots niet meer: de bevoorrading van burgers en bedrijven. Chauffeurs, logistieke medewerkers allerhande en bedrijfsleiders zetten zich elke dag in om het raderwerk van de samenleving draaiende te houden. En voelen zich niet altijd veilig bij de bestaande procedures. De roep naar een definitieve invoering van de e-CMR is daarom luid. Zeer luid. Zowel verladers als logistieke bedrijven willen NU duidelijkheid.

De resultaten van het reeds jaren lopende Benelux-proefproject zijn welbekend en bevredigend bevonden. Waar wacht men in godsnaam op om de contouren van het vervolg mee te delen? In een communiqué van de Benelux dat op 1 april jl. (hopelijk was dat toeval?) de wereld in werd gestuurd moedigden de drie betrokken ministers van België, Nederland en Luxemburg bedrijven aan om de e-CMR te gebruiken. Hoe goedbedoeld die boodschap ook was, voor het terrein was het een teleurstellend bericht.

Het proefproject loopt officieel bijna ten einde. In de wandelgangen wordt een verlenging en uitbreiding beloofd. Niemand weet echter wat de precieze contouren worden van dat nieuwe project, ondanks beloftes nog voor de corona-uitbraak dat dit midden maart bekend zou zijn. En is het in deze omstandigheden niet gewoon beter de e-CMR definitief op de menukaart te zetten? Pas dan zullen bedrijven – die nu al met gigantische onzekerheden kampen – met een gerust gemoed het change-traject doorlopen.

De focus had al lang niet meer moeten liggen op hoe we dit in de Benelux kunnen uitrollen, maar hoe we hier een Europees, zo niet internationaal verhaal van maken! Corona, de Brexit, de integratie met andere digitale douanedocumenten, de digitalisering van transportdocumenten in andere modi … daar verwachten wij binnen de kortste keren sluitende en bevredigende antwoorden van onze gezagsdragers!

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.