© Shutterstock

Nanomaterialen: leg geen extra nationale vereisten op

Het VBO heeft kennisgenomen van een nieuw ontwerp van koninklijk besluit rond nanomaterialen (hierna ontwerp-KB), dat registratieverplichtingen voor nanomaterialen wil toevoegen voor bepaalde categorieën artikelen waarvoor blootstelling aan de mens het meest intens of problematisch zou zijn. Dit ontwerp-KB zou het bestaande toepassingsgebied uitbreiden naar biociden, cosmetica en pigmenten. Net voor deze producten zijn er echter al vele Europese veiligheids- en informatievereisten. We betwijfelen dus ten zeerste de meerwaarde van dit ontwerp-KB zowel voor mens en milieu (effectief betere bescherming voor risico’s nanomaterialen?) als voor bedrijven (extra administratieve lasten).


Stephan Vandermolen, COMPETENTIECENTRUM SUSTAINABILITY & CIRCULAIRE ECONOMIE
31 mei 2023

België heeft al een uitgebreid registratiekader rond nanomaterialen

In de algemene betekenis is een nanomateriaal een materiaal dat een of meerdere in nanoparticulaire toestand geproduceerde stoffen bevat. Die stof in nanoparticulaire toestand bevat deeltjes (stukjes materiaal met afgebakende fysieke grenzen) die kleiner zijn dan 100 nanometer (nm) en uit enkele tot duizenden atomen of moleculen bestaan. In België moeten bedrijven nanomaterialen die ze vanaf 100 g/jaar op de Belgische markt brengen registreren volgens het KB van 27 mei 2014 betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand. Daarvoor werd het Belgisch register voor nanomaterialen opgericht dat het onder andere mogelijk moet maken om de traceerbaarheid te garanderen van producten die in nanoparticulaire toestand geproduceerde stoffen bevatten.

Geen transparante werkwijze voor nieuw ontwerp-KB

Het KB van 2014 over nanomaterialen was tot stand gekomen na overleg met de sectoren en met uitgebreide studies die moesten nagaan of er effectief een toegevoegde milieubescherming is en/of er een betere traceerbaarheid voor de overheid is. We betreuren ten zeerste dat er daarvan in het huidige ontwerp-KB geen sprake is. Er is geen enkel overleg geweest met de sectoren en er werd geen duidelijke evaluatie gemaakt van de werking van het huidige KB. Zo zou bijvoorbeeld de IT-tool gewijzigd worden zonder de gebruikers daarvan op de hoogte te brengen of te betrekken in de besprekingen om tot een werkbaar en efficiënt voorstel te komen.

EU-regels voor biociden, cosmetica en pigmenten

We eisen dat er geen uitbreiding van het toepassingsgebied komt voor sectorspecifieke stoffen en mengsels die al worden omkaderd door Europese verordeningen. Voor verschillende producten zal het ontwerp-KB een dubbele kennisgeving veroorzaken terwijl die nanomaterialen in de EU al onder strenge regelgevingskaders vallen (REACH- en CLP-wetgeving). Voor de drie producten waarvan het toepassingsgebied uitgebreid wordt in het ontwerp-KB bestaan er specifieke wetten die ook bepalingen bevatten rond nanomaterialen. Het ontwerp-KB zal bijgevolg voor onnodige extra administratieve lasten zorgen voor de bedrijven, zonder een hogere veiligheidsbescherming te bieden.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.