Creating value for society, ook op het SDG Forum

Zes jaar geleden nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) aan, voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. Voor het eerst legden alle 193 lidstaten de verbanden tussen de economische, milieu- en sociale uitdagingen van deze eeuw: armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, aantasting van het milieu, welvaart, vrede en rechtvaardigheid enz.


Pieter Timmermans, GEDELEGEERD BESTUURDER
06 oktober 2021

Op de zesde editie van het SDG Forum op 5 oktober (in Brussel), bijgewoond door minister Khattabi, werd er een maatschappelijk debat georganiseerd tussen werkgevers, ngo’s, vakbonden en jongeren, waar de volgende vragen werden opgeworpen. Is er een consensus over de vaststellingen inzake milieu? Wat zijn de actiepunten? Zullen we de SDG’s halen? Wat is de rol van de stakeholders? Hebben de SDG’s vertraging opgelopen als gevolg van corona?

Een kwestie van ‘hoe’

We zijn het er allemaal over eens: klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, oorlog en ongelijkheid vormen een bedreiging voor onze economie en maatschappij. Ook over het belang van de te behalen doelstelling staan alle neuzen in dezelfde richting. Het opzet is duidelijk en werd op Europees niveau verankerd de Green Deal! Het debat is gesloten. Nu moeten we de zeer ambitieuze doelstelling van koolstofneutraliteit tegen 2050 in de praktijk brengen.

‘Waarom’ en ‘wat’ is nu niet meer aan de orde, de vraag is ‘hoe’. Hoe kunnen we de transitie bewerkstelligen? Net over die ‘hoe’-vraag wordt het vaakst gediscussieerd. Elke beleidsbeslissing heeft immers milieugerelateerde, economische en sociale gevolgen. De tijd van hokjesdenken ligt ver achter ons. Milieubeleid is al lang niet meer los te koppelen van sociaal, fiscaal of economisch beleid, kijk maar naar de verwevenheid van bijvoorbeeld klimaat en energie. De moeilijkheid is om de verschillende doelstellingen te verzoenen: de bevoorradingszekerheid, het beheersen van de prijzen voor onze concurrentiekracht en het terugdringen van de broeikasgasuitstoot.

Daarom is het belangrijk dat beleidsbeslissingen enerzijds wetenschappelijk onderbouwd zijn (geen populaire pseudo-oplossing om te scoren op de volgende verkiezingen) en anderzijds beantwoorden aan het evenredigheidsbeginsel (kosten/voordelen/controles).

Allemaal samen

Gezien de complexiteit van de beslissingen en de vele verschillende disciplines waarop ze betrekking hebben, is het essentieel dat alle actoren van de maatschappij nauw samenwerken: de wetgever natuurlijk, maar ook wetenschappers, ondernemingen en het maatschappelijk middenveld. Ook vertrouwen en het delen van kennis zijn onmisbaar om vooruit te komen en vooral om de juiste beslissingen te nemen.

Collectieve of individuele verantwoordelijkheid? Allebei, dat spreekt vanzelf. Maar in de praktijk is het makkelijker voor politici om wetten te maken op bedrijfsniveau dan om het individu te responsabiliseren, of om soms zelf hun verantwoordelijkheid te nemen.

Door de coronacrisis liepen verschillende SDG’s vertraging op. SDG 3 (good health and well-being) en SDG 8 (decent work and economic growth) sleurden andere sociale en economische SDG’s mee in hun val. Slechts enkele milieugerelateerde SDG’s deden tijdelijk hun voordeel met de vertraging van de economische activiteiten en de plotse wereldwijde stilstand.

Het VBO als gespreks- en vertrouwenspartner

Het is duidelijk: de uitdagingen zijn enorm en de opdracht lijkt soms onmogelijk. Maar we mogen niet vervallen in angst of paniek, want er is ook goed nieuws! Elk jaar publiceert de VN een rapport dat toont hoe het in elk land staat met de duurzame ontwikkeling. In 2020 stond België nog op de 11e plaats, in 2021 klommen we op tot plaats 5! Het bewijs dat ons land erin geslaagd is (en misschien beter dan andere landen) om de impact van de globale pandemie te beperken. Het VN-rapport brengt verslag uit over de SDG's (de grootste, opvallendste, resterende en bereikte doelstellingen) maar licht ook de waargenomen trends toe (dalend, stagnerend, gematigd of ‘on track’). Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn, maar laat ons het kind niet met het badwater weggooien.

In deze vaak hevige maatschappelijke debatten blijft het VBO een gespreks- en vertrouwenspartner voor het ontwikkelen van evenwichtig duurzaam beleid. Niet voor niets werden we al in 2018 verkozen tot ‘SDG Voice’, als overtuigde ambassadeur van de Agenda 2030. ‘Creating value for society’, onze nieuwe visie die we in 2020 de wereld instuurden, vat het mooi samen: we gaan resoluut voor een maatschappij die volop inzet op de transitie om de uitdagingen van onze tijd aan te gaan en dat met een ambitieuze maar realistische aanpak. Niet met slogans, maar met oplossingen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.