De ontginnings- en kalkbrandersindustrie en de circulaire economie

FEDIEX, het Belgisch verbond van ontginningsbedrijven, lanceert een splinternieuwe communicatiecampagne over de betrokkenheid van de ontginnings- en kalkbrandersindustrie in de circulaire economie, in de lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Het VBO, dat mee zijn schouders zet onder die circulaire evolutie en zijn kennis en inspanningen in het domein nog versterkt, kan zo’n initiatief alleen maar aanmoedigen.


Vanessa Biebel, COMPETENTIECENTRUM SUSTAINABILITY & CIRCULAIRE ECONOMIE
16 maart 2021

Of het nu gaat om beleidsmakers, producenten of consumenten, de circulaire economie staat vandaag volop in de belangstelling. Om zeer concreet en origineel verslag uit te brengen van de werkelijke inspanningen die de ontginnings- en kalksector op dit gebied levert, koos FEDIEX ervoor 19 vertegenwoordigers uit de politieke, academische, institutionele, verenigings-, wetenschappelijke en industriële kringen te interviewen (klik hier voor een algemene inleiding tot de verschillende interviews). Zij geven ons hun stand- en aandachtspunten met betrekking tot de rol die de ontginnings- en kalksector speelt ten gunste van een duurzamere en milieuvriendelijkere maatschappij. Die verscheidenheid aan standpunten biedt een duidelijke kijk op de specifieke inherente kenmerken die de ontginnings- en kalksector verankeren in de circulaire economie: haar sociale verankering, haar doordachte exploitatie, haar bijzondere band met biodiversiteit, het intelligent gebruik van haar bronnen en de veelvuldige opwaarderingen van de grondstoffen. 

Het VBO is verheugd die diverse boodschappen te kunnen delen. Duurzaam ondernemen en circulaire economie passen volledig in zijn nieuwe strategie en missie, die in 2020 ter gelegenheid van zijn 125ste verjaardag werden gecommuniceerd. Bovendien wordt er sindsdien een specifiek competentiecentrum ‘Sustainability & Circulaire Economie’ aan gewijd. Daarnaast richtte het VBO met zijn aangesloten federaties een Interfederaal Discussieforum Circulaire Economie op, waarin zowel de federale als gewestelijke ministers van Economie en Milieu vertegenwoordigd worden. Doelstelling? Meer directe communicatie tussen de actoren van de circulaire economie en het mogelijk maken voor het VBO om bepaalde belemmeringen en struikelblokken van de bedrijven ten aanzien van de ontwikkeling van de circulaire economie in België verder weg te werken.

> U vindt meer informatie over de FEDIEX-campagne op zijn website ‘De ontginnings- en kalkbrandersindustrie – een miskende circulaire sector’ (u vindt er ook filmpjes, een brochure, posters enz.). Het verbond zal vervolgens verschillende aspecten van die aanpak uitwerken, die zijn visie over circulariteit zullen aanvullen en verrijken.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.