Federaal actieplan lijst concrete maatregelen op voor de circulaire transitie

Op vrijdag 17 december 2021 werd het Federaal actieplan circulaire economie goedgekeurd op de Ministerraad. Met dat gezamenlijk initiatief van minister van Klimaat Khattabi en minister van Economie Dermagne wil de federale regering de circulaire economie verder en sneller ontwikkelen in België. Beide ministers benadrukken de voordelen en de noodzaak van een circulaire economie.


Stephan Vandermolen, COMPETENTIECENTRUM SUSTAINABILITY & CIRCULAIRE ECONOMIE
21 december 2021

In totaal zijn er 25 concrete maatregelen in zes verschillende doelstellingen opgenomen in het Federaal actieplan (zie deel 5):

  1. Het stimuleren van het op de markt brengen van circulaire producten en diensten
  2. Het bevorderen van meer circulariteit in de productiemethoden
  3. Het ondersteunen van de rol van de consumenten en aanbestedende diensten
  4. Zorgen voor de nodige stimulansen en instrumenten
  5. Het ondersteunen van de rol van werknemers in de transitie (‘green jobs’)
  6. Het evalueren van de vorderingen (en aanpassen waar nodig) 

Het VBO is tevreden met de publicatie van dit actieplan. Het schept duidelijkheid over waar de ambities liggen en waar we samen het verschil kunnen maken om de circulaire transitie te versnellen. De oproep om in overleg met de betrokken sectoren en de bevoegde FOD’s de maatregelen concreet verder uit te werken kan niet genoeg onderstreept worden. Ook de oproep tot beter bestuur in het actieplan (deel 2) is een boodschap die we graag horen. België kan nog sterk verbeteren op het vlak van circulariteit door de maatregelen en de expertise beter af te stemmen met de regio’s onderling. Ten slotte willen we vooral wijzen op het belang van de EU-dossiers. België moet de uitwerking van de EU Green Deal nauwgezet opvolgen en ons competitief concurrentievoordeel vrijwaren  (zie cruciaal deel 3).   

We kijken ernaar uit om samen met de betrokken kabinetten vooruitgang te boeken en de transitie naar een innovatieve, duurzame en competitieve circulaire economie te versnellen. 

> Klik hier voor het Federaal actieplan circulaire economie

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.