Hoe duurzaam is ons land? Vul de SDG Barometer in!

Hoe ver staan bedrijven, organisaties, overheden vandaag met de toepassing van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of zgn. SDG’s? Helpen bewustmakings- en implementatie-initiatieven bij het bereiken van de doelstellingen? Wat zijn de grote verschillen met twee jaar geleden? De SDG Barometer (gelanceerd in 2018) geeft een stand van zaken. Daarvoor hebben we uw input nodig.

 


Stefan Maes, COMMUNICATION & EVENTS
11 juni 2020

Op 1 januari 2016 lanceerden de Verenigde Naties de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (de zgn. SDG's of Sustainable Development Goals) van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Het geheel van 17 SDG's omvat een uitgebreid actieplan voor een duurzamere wereld zonder armoede. De komende 15 jaar zullen 193 landen inspanningen leveren om alle vormen van armoede weg te werken, ongelijkheid te bestrijden en de klimaatverandering terug te dringen. 

De vraag is of onze Belgische bedrijven, organisaties en overheden goed op weg zijn. Om dat te meten, ontwikkelde Antwerp Management School in samenwerking met Universiteit Antwerpen, UCLouvain, en met de steun van het Federaal Instituut Duurzame Ontwikkeling (FIDO) de SDG Barometer. Een initiatief dat de volle steun krijgt van het VBO dat zelf elke dag weer streeft naar een duurzame economische ontwikkeling die waarde creëert voor iedereen in de maatschappij. 

Pieter Timmermans, CEO van het VBO: “Ondernemingen zijn zich ervan bewust dat hun impact op mens en milieu niet langer los te koppelen valt van het financiële plaatje. Zakendoen mag, uiteraard, maar niet koste wat het kost! De bedrijven vormen een onmisbare pijler voor onze samenleving én voor onze welvaart. De ontwikkelingsdoelen halen wordt niet gemakkelijk en vraagt inspanningen van lange adem en investeringen op lange termijn. Maar ondernemingen die al op de SDG-kar sprongen, halen daar nu concurrentievoordeel uit.” 

Stand van zaken 2020

De SDG Barometer gaat na of en in welke mate organisaties maatregelen nemen om de SDG's te realiseren. De eerste meting werd uitgevoerd in 2018. Tijd voor een nieuwe stand van zaken. Dat kan niet zonder uw input! 

Daarom nodigen we bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en publieke organisaties – en dus ook u – uit om mee te werken aan de enquête. In ruil voor zo’n 20 minuten van uw tijd:

-  draagt u bij aan het Belgische wetenschappelijk onderzoek dat de implementatie van de SDG's binnen Belgische organisaties in kaart brengt;
-  bieden we inspiratie hoe u de SDG’s in uw organisatie kunt uitrollen;
-  ontvangt u het volledige rapport en een persoonlijke uitnodiging voor het SDG Forum (29 oktober 2020, Brussel) waar de resultaten van de barometer worden gepresenteerd (op voorwaarde dat u ermee instemt uw naam en uw e-mailadres aan het einde van de vragenlijst mee te delen). 

Klik hier om deel te nemen aan de ‘SDG Barometer Belgium 2020
Klik hier voor meer info over het VBO-magazine REFLECT - Voor duurzame wins(t)

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.