Is België op de goede weg om de circulaire hub van Europa te worden?

Op donderdag 22 september werd op het VBO in primeur het allereerste Vooruitgangsrapport circulaire economie in België voorgesteld. Het rapport kadert in de ambitieuze Visie 2030 die het VBO samen met zijn leden-sectorfederaties vorig jaar publiceerde. Het doel? Tegen 2030 koploper zijn in de circulaire economie in de EU. Maar waar staan we nu? Zijn we effectief een sterk recyclageland? Zijn we op de goede weg om de circulaire hub van Europa te worden? Tijdens het evenement was de wil en de kennis alvast duidelijk aanwezig om dat ambitieuze doel te realiseren.


Stephan Vandermolen, COMPETENTIECENTRUM SUSTAINABILITY & CIRCULAIRE ECONOMIE
28 september 2022

Op vele indicatoren scoort België beter dan het EU-gemiddelde. Maar er zijn ook enkele belangrijke voorwaarden: er is nood aan meer overleg, constructieve samenwerking en we moeten in bepaalde domeinen nog een tandje bij steken.

De resultaten in een notendop

In het rapport, dat tweejaarlijks zal verschijnen, werd een dashboard ontwikkeld om, aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren, een stand van zaken te maken van de circulaire economie in België. Uit dat dashboard, dat we samen met het adviesbureau Möbius, dat is gespecialiseerd in de circulaire economie, hebben opgesteld, blijken de volgende resultaten:

• België is een sterk recyclageland. Zo goed als alle Belgische recyclagecijfers liggen hoger dan het EU-gemiddelde.

• Als we kijken naar de circulariteitsgraad (Circular Material Use Rate, CMUR) zien we dat België ook op dat vlak goed scoort met een ratio van 23% in 2020. Van de 27 EU-landen heeft enkel Nederland een CMUR dat hoger ligt dan België.

• In het rapport blijkt wel dat de Belgische economie meer materialen verbruikt en meer afval produceert per bbp-eenheid dan de gemiddelde EU-lidstaat.

De leden-sectorfederaties aan het woord

In een circulaire economie zijn alle waardenketens betrokken, strategische partnerschappen zijn daarbij cruciaal. We lieten op het evenement verschillende experten van onze leden-sectorfederaties aan het woord die dat ook onderstrepen. Ze hebben zich stuk voor stuk al ambitieus geëngageerd richting meer circulariteit. De experten kaartten ook aan welke ondersteuning noodzakelijk is om de circulaire transitie te versnellen.

Via constructieve dialoog en samenwerking richting leiderschap

In het afsluitend panelgesprek kwam er een boeiende reflectie op de resultaten en werd de blik al naar de toekomst gericht. In het rapport is er immers een belangrijk hoofdstuk dat dieper ingaat op het (beleids)ondersteunend kader dat noodzakelijk is. We focussen ons vooral op het Federaal actieplan circulaire economie. Lieze Cloots (kabinet-Khattabi) en Nathan Lallemand (kabinet-Dermagne) kwamen de volgende actiepunten van het plan toelichten. Lara Hotyat (kabinet-Borsus) en Stein Janssens (Vlaanderen circulair) lieten hun licht schijnen over onder andere de uitdaging van het opschalen van de circulaire economie.

Rode draad doorheen het evenement? Indien we nog beter constructief samenwerken met alle stakeholders hebben we de juiste kaarten in handen om van België een veerkrachtige, welvarende circulaire economie te maken.

Wie dieper in de resultaten wil duiken en alle nuances van de verschillende indicatoren wil lezen, kan hier het volledige rapport raadplegen.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.