Nieuw pakket EU-maatregelen om de circulaire transitie te versnellen

Op 30 maart presenteerde de Europese Unie1. een nieuw pakket van maatregelen om van duurzame producten de norm te maken. De rol van de consument wordt daarin versterkt: zij hebben het recht op informatie over de levensduur en de herstelbaarheid van een product. Daarnaast heeft de EU een nieuw strategisch plan om textiel duurzamer en gemakkelijker herstelbaar, herbruikbaar en recycleerbaar te maken. Ten slotte is er ook een voorstel dat de interne markt voor bouwproducten op een duurzame manier moet versterken. Dat ‘circulair pakket’ van voorstellen kadert in het nieuwe actieplan voor de circulaire economie2, dat van Europa het eerste klimaatneutrale continent wil maken in een competitieve circulaire economie.


Stephan Vandermolen, COMPETENTIECENTRUM SUSTAINABILITY & CIRCULAIRE ECONOMIE
05 april 2022

Duurzame producten worden de norm

Met het Sustainable Products Initiative (SPI)creëert de EU een nieuw kader om eisen te stellen aan het ecologische ontwerp van producten. Doel is om in de ontwerpfase meer in te zetten op o.a. herstelbaarheid, energie-efficiëntie, hergebruik en recycleerbaarheid zodat producten op een circulaire manier langer in de markt kunnen blijven.

Via de invoering van een digitaal productpaspoort zal alle duurzaamheidsinformatie beter beschikbaar zijn, wat de herstelbaarheid en recycleerbaarheid van producten moet faciliteren. Ook de consument zal over meer en betere informatie beschikken om duurzame keuzes te maken.

Ten slotte zitten in het SPI ook maatregelen om een einde te maken aan de vernietiging van niet-verkochte consumptiegoederen.

Bron afbeelding: persbericht Europese Commissie (30 maart 2022) - zie voetnoot 1

Circulaire textielindustrie 

Heel wat Belgische bedrijven hebben innovatieve ideeën om het textielafval te verminderen via slim ontwerp en betere recyclage. Met de nieuwe EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel4 komt er ook een ambitieus Europees kader. Doel is dat Europese textielproducten tegen 2030 een lange levensduur hebben en gerecycleerd kunnen worden, dat ze zo veel mogelijk met gerecycleerde vezels worden vervaardigd en geen gevaarlijke stoffen bevatten.

Circulaire bouwindustrie

Ook in de bouwindustrie is er veel beweging richting een circulaire economie. De herziening van de bouwproductenverordening (2011)5 creëert een kader om de milieu- en klimaatprestaties van bouwproducten te beoordelen en bekend te maken. Via nieuwe productvereisten moeten bouwproducten duurzamer en gemakkelijker te repareren, recycleren en herproduceren worden.

 
Het VBO volgt dit nieuwe pakket van maatregelen nauwgezet op en zal met zijn sectorleden kijken hoe we kunnen zorgen voor een optimale en efficiënte implementatie. Ook wij staan alvast klaar om een versnelling hoger te schakelen naar een volledige en competitieve circulaire economie.

Voor meer info over de nieuwe maatregelen en de impact ervan kunt u altijd terecht bij svm@vbo-feb.be.

©Shutterstock

---

1Bron: persbericht Europese Commissie 30 maart 2022

2New Circular Economy Action Plan (nCEAP): link

3Sustainable Products Initiative: link

4EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel: link

5Herziening van de bouwproductenverordening: link

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.