© belga

Sara Matthieu licht ecodesign-verordening toe op het VBO

Het VBO-platform Circulaire Economie volgt de beleidsontwikkelingen op het vlak van circulaire economie op regionaal, federaal en Europees niveau op de voet. In dat overlegorgaan bespreken de experten van onze leden-sectorfederaties dossiers die doorheen de waardenketen en de verschillende sectoren een grote impact hebben (1). Tijdens de laatste vergadering op woensdag 25 januari kreeg het platform hoog bezoek van Europarlementslid Sara Matthieu (MEP voor de groene fractie). Zij kwam er het belangrijke dossier van de ecodesign-verordening (de Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR) toelichten.


Stephan Vandermolen, COMPETENTIECENTRUM SUSTAINABILITY & CIRCULAIRE ECONOMIE
31 januari 2023

Sara Matthieu is actief bezig met verschillende dossiers die belangrijk zijn voor de transitie naar een circulaire economie (2), dossiers die het VBO ook actief opvolgt. Zo was ze onder andere betrokken bij de recente herziening van de EU-wetgeving rond afvaltransport (Waste Shipment Regulation). Op 17 januari stemde het Europees Parlement voor een aanscherping van die wetgeving, met daarin als meest opmerkelijke nieuwe maatregel een exportverbod voor plasticafval uit de EU. Recent werd zij in het dossier rond de ESPR ook aangeduid als schaduwrapporteur. Dat betekent dat ze samen met de andere schaduwrapporteurs zal samenwerken met de rapporteur (Alessandra Moretti, S&D-fractie) om alle eventuele amendementen te bespreken, en waar mogelijk compromissen te sluiten (in de vorm van weer nieuwe amendementen). Ze was dus de geschikte persoon om op het platform Circulaire Economie een stand van zaken te geven over dit dossier.

ESPR

De herziening van de ecodesign-richtlijn is een ambitieuze koepelwetgeving die van duurzame producten de norm wil maken.  Sara Matthieu legde uit dat het doel is om in de ontwerpfase meer in te zetten op o.a. herstelbaarheid, energie-efficiëntie, hergebruik en recycleerbaarheid zodat producten op een circulaire manier langer op de markt kunnen blijven. Via de invoering van een digitaal productpaspoort zal alle duurzaamheidsinformatie beter beschikbaar zijn, wat de herstelbaarheid en recycleerbaarheid van producten moet faciliteren.

Onze leden maakten in de Q&A-ronde duidelijk dat de industrie nu al bezig is met de circulaire transitie en stelden enkele belangrijke vragen om een efficiënte ESPR-implementering te garanderen. Enkele aspecten waar men rekening mee zal moeten houden zijn bijvoorbeeld:

  • Dubbele regulering vermijden en complementariteit met andere EU-wetgeving garanderen.
  • Zo veel mogelijk harmonisering en gelijk speelveld creëren.
  • Voor het Digital Product Passport: garanties dat betrouwbare informatie niet in verkeerde handen terechtkomt.

(1) Daarnaast worden op dit platform ook de adviezen rond circulaire economie van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven besproken en voorbereid.
(2) Op de officiële pagina van het Europees Parlement vind u een overzicht van de dossiers alsook de werkgroepen en commissies waarin Sara Matthieu zetelt.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.