Hoe zit het met de toepassing van de SDG's in de Belgische organisaties?

In 2015 lanceerden de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) als onderdeel van de Agenda 2030 waarmee wordt gestreefd naar een duurzame wereld “die sociaal rechtvaardig, ecologisch veilig en economisch welvarend is.” Drie jaar later brengt de Antwerp Management School aan de hand van een barometer (*) in kaart hoe de Belgische organisaties vorderen met de implementering van dit grootscheepse programma.


Vanessa Biebel, COMPETENTIECENTRUM SUSTAINABILITY & CIRCULAIRE ECONOMIE
12 november 2018

De resultaten van de enquête werden bekendgemaakt op het eerste Belgische SDG Forum, een conferentiedag in de Brusselse Flagey waarvoor meer dan 700 personen uit diverse geledingen present tekenden (ondernemingen, overheden, ngo’s …).

Globaal gesproken wijzen de resultaten van de SDG-barometer duidelijk op een bewustwording rond de SDG’s, en tonen ze aan dat de Belgische organisaties ze aan het integreren zijn. De SDG’s lijken bij ons ook meer geïmplementeerd te worden dan internationaal gemiddeld. Tegelijkertijd laat de SDG’s-barometer ook zien dat er nog een weg af te leggen is inzake sensibilisering rond en kennis over de SDG’s. 

Motivatie
Een van de opvallende conclusies van de barometer is dat één van de redenen die organisaties aanhalen waarom ze de SDG’s toepassen, te maken heeft met de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen, met hun legitimiteit op lange termijn, en met het feit dat de SDG’s ons voor grote mondiale uitdagingen plaatsen. Ook zien ze de SDG’s als een manier om tegemoet te komen aan de verwachtingen vanuit de maatschappij en om in lijn te zijn met de algemene economische en sociale ontwikkelingen. Organisaties die de SDG’s nog niet toepassen, zeggen daarentegen dat de commerciële voordelen voor hen niet altijd duidelijk zijn.

Zo dicht mogelijk bij de eigen business 
Belgische organisaties die de SDG’s toepassen, lijken zich veeleer toe te spitsen op enkele daarvan, eerder dan op allemaal. SDG’s als minder ongelijkheid (SDG 10), leven in mariene milieus (SDG 14), leven op het land (SDG 15) en een einde aan honger (SDG 2), komen naar voren als minder prioritair. Dat betekent op zich niet dat de organisaties in kwestie aan ‘cherry picking’ doen, maar lijkt erop te wijzen dat ze de SDG’s eerder als geïsoleerde doelstellingen zien dan als een onderling afhankelijk geheel.

Partnerschappen als katalysator
Ten slotte wijst de SDG-barometer ook uit dat organisaties er niet voor terugdeinzen partnerschappen aan te gaan (zowel binnen de sector als tussen sectoren) om aan de SDG’s te werken. Die spelen een faciliterende rol en kunnen processen in een stroomversnelling brengen. Dit vergt wel dat de raden van bestuur van die organisaties goed of zelfs sterk betrokken zijn bij de SDG-agenda. De grootste hinderpaal om de SDG’s toe te passen, zijn de ‘interne stakeholders’ meer dan het gebrek aan financiële middelen.

Hefboomeffect
De SDG-barometer wijst op een ontwikkeling die nog maar in zijn aanvangsfase zit.

Naar aanleiding van het onderzoek werd ook een aantal aanbevelingen geformuleerd. Blikvangers zijn:

- Bestudeer in hoeverre elke SDG een ‘interne materialiteit’ vormt voor het bedrijf, of anders gezegd: in welke mate is de SDG relevant voor een welbepaalde organisatie?

- Maak van partnerschappen een prioriteit. Die aanbeveling gaat gepaard met de suggestie om organisaties beter te informeren over de voordelen maar ook over de risico’s van partnerschappen, en hen in de gelegenheid te stellen meer te leren over partnerschappen, in het bijzonder intersectorale.

- Stimuleer de kennis van de SDG’s via good practices. Hiervoor verwijzen wij tevens naar onze VBO-website die wij aan de SDG’s hebben gewijd www.sdgvoicefeb.be.

> (*) SDG Barometer Belgium 2018 (vervolg op de CSR-Barometer van 2015). De link naar de resultaten van de SDG-barometer (enkel in het Engels) vindt u hier.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.