Due diligence: nood aan genuanceerd debat tussen bedrijfswereld en beleidsmakers

De zorgplicht van ondernemingen in een context van geglobaliseerde waardeketens staat hoog op de beleidsagenda, zowel nationaal als Europees. Om een genuanceerd debat mogelijk te maken, is het belangrijk de bestaande expertise van de sectoren en ondernemingen te betrekken in het politiek debat.


Ineke De Bisschop, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
27 oktober 2021

Het VBO organiseerde daarom op vrijdag 22 oktober een workshop waarbij bedrijven en sectoren diverse succesvolle due diligence-initiatieven konden voorstellen. Die reeds bestaande initiatieven zijn nog te vaak onbekend voor het grote publiek én de beleidsmakers. Tijdens de workshop werden de initiatieven concreet gemaakt en voorgesteld aan parlementsleden en medewerkers van diverse politieke partijen. Vervolgens werd gesproken over de moeilijkheden op het terrein, de aanvullende noden en de redelijke grenzen van eventuele verdere beleidsinitiatieven.

Diverse sectoren en bedrijven kwamen aan bod: kleding, chocolade, diamant, hout, bouw, technologie, met een diversiteit aan sectorale en bedrijfsinitiatieven evenals partnerschappen tussen de privésector en de overheid. Wie nog zou twijfelen aan de uitgebreide expertise inzake due diligence van  bedrijven en sectoren, kon de workshop met een gerust hart verlaten: bedrijven en sectoren doen vandaag al zéér veel, met concrete en meetbare resultaten.

Toch klinkt de nationale en Europese roep naar hardere en strengere regelgeving voor bedrijven luid. Het VBO en zijn leden pleiten hierbij echter voor pragmatisme en redelijkheid, en roepen op tot een globaal partnerschap, gedeelde verantwoordelijkheid en open dialoog tussen overheden en bedrijven. Regelgeving die haar doel voorbijschiet, maar wel een significante negatieve impact heeft op de concurrentiepositie van Belgische ondernemingen in de globale economie, moet vermeden worden. Door licht te schijnen op de reële uitdagingen die bedrijven en sectoren ervaren, en de  limieten waarop zij botsen, tracht het VBO het politiek debat over een zorgplicht voor ondernemingen af te stemmen op de dagdagelijkse realiteit van onze ondernemingen, waarvan 90% kmo’s zijn.

Hierbij moeten we mikken op een level playing field. Het VBO verwijst hierbij in eerste instantie naar het Europese niveau. Europees commissaris Reynders, die maandag aanwezig was op het VBO, heeft benadrukt dat het aankomende Europese initiatief inzake due diligence, een dergelijk level playing fieldmogelijk zal maken, om nationale fragmentatie tegen te gaan. Die boodschap kan alvast verwelkomd worden. Tevens zal dit initiatief bijdragen tot meer rechtszekerheid voor ondernemingen.  

VBO – In eventuele nieuwe due diligence-beleidsinitiatieven moet rekening worden gehouden met de ervaringen van ondernemingen en de onvermijdelijke beperkingen van ondernemingen in een complexe globale keten. Het VBO wil actief en constructief bijdragen aan het beleidsdebat, via open dialoog met beleidsmakers.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.