Niet-financiële rapportage: duurzaamheid meten

Op 21 juni 2022 werd een belangrijke stap gezet voor de transparantie van ondernemingen op het vlak van duurzaamheid. De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig politiek akkoord bereikt over de richtlijn betreffende duurzaamheidrapportage door ondernemingen (CSRD).


François-Guillaume Eggermont, COMPETENTIECENTRUM RECHT & ONDERNEMING
28 juni 2022

Die richtlijn wijzigt de richtlijn met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie van 2014 (NFRD). Met die richtlijn wordt de personele werkingssfeer immers aanzienlijk uitgebreid en worden meer gedetailleerde vereisten voor duurzaamheidsrapportage geïntroduceerd.

Beoogde ondernemingen

Het richtlijnvoorstel breidt de verplichting om een niet-financiële verklaring op te stellen en te publiceren uit tot alle ondernemingen met meer dan 250 werknemers en alle genoteerde vennootschappen op gereglementeerde markten (met uitzondering van beursgenoteerde micro-ondernemingen). Zo zou het aantal beoogde ondernemingen, van 11.000 voor de NFRD tot 50.000 voor de voorgestelde richtlijn, aanzienlijk toenemen.

Om een level playing field te garanderen, zal de verplichting om een duurzaamheidsverslag uit te brengen ook gelden voor niet-Europese ondernemingen met een netto-omzet van meer dan 150 miljoen euro in de EU en ten minste één dochteronderneming of filiaal in de EU.

Inwerkingtreding

De toepassing van de verordening zal in drie fasen verlopen:

  • Vanaf 1 januari 2024 voor ondernemingen die al onder de richtlijn betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie vallen (verslag over het boekjaar 2023);
  • Vanaf 1 januari 2025 voor grote ondernemingen die momenteel niet onder de richtlijn betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie vallen (verslag over het boekjaar 2024);
  • Vanaf 1 januari 2026 voor beursgenoteerde kmo’s, alsook voor kleine en niet-complexe kredietinstellingen (verslag over het boekjaar 2025).

Vereisten

Hoewel de onderwerpen die in het niet-financieel verslag moeten worden behandeld in grote lijnen hetzelfde blijven als in de NFRD, bevat de CSRD een aantal nieuwigheden:

  • Enerzijds worden met de nieuwe richtlijn meer gedetailleerde rapportagevereisten ingevoerd. De rapportage zal moeten gebeuren volgens de verplichte EU-normen voor duurzaamheidsrapportage die momenteel door EFRAG worden uitgewerkt.
  • Anderzijds wordt het met de richtlijn verplicht om de rapportage door een onafhankelijke en erkende auditor of certificeerder te laten certificeren. De rapportage van niet-Europese ondernemingen zal ook moeten worden gecertificeerd door een Europese auditor of een auditor gevestigd in een derde land. 

Dit richtlijnvoorstel maakt deel uit van het algemene kader van de Green Deal van de commissie-Von der Leyen en moet worden afgestemd op andere Europese wetgevingsinstrumenten die momenteel worden uitgewerkt of geïmplementeerd, zoals de taxonomieverordening, de verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR), of meer recentelijk, het voorstel voor een richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid.

Foto ©belga

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.