Diversiteit op de werkvloer is een troef. Bepaalde groepen – vrouwen, personen die de arbeidsmarkt opnieuw betreden, oudere personen, mensen met een handicap, personen met buitenlandse origine – vinden nog altijd minder vlot hun plek op de arbeidsmarkt. Op een aantrekkende arbeidsmarkt waar in het eerste kwartaal van 2018 meer dan 140.000 vacatures oningevuld blijven is het noodzakelijk dat alle arbeidskrachten worden aangesproken. De krapte is de ideale gelegenheid om de risicogroepen beter te verankeren op de arbeidsmarkt.


Vanuit de stellige overtuiging dat discriminatie op de werkvloer, in welke vorm ook, niet kan, lanceerden de werkgevers in juli 2017 de eerste fase van een interprofessioneel plan voor meer diversiteit op de werkvloer. Daarmee willen ze de ondernemingen wijzen op alle positieve gevolgen van een goed diversiteitsbeleid.

In het kader van deze eerste fase verzamelden de werkgeversorganisaties al heel wat goede praktijken, positieve ervaringen van ondernemingen waarin diversiteit een dagelijkse realiteit is. Al die getuigenissen uit alle hoeken van het land bij een heel divers werkgeverslandschap zijn terug te vinden op hun websites. Zo willen ze een breed publiek, de werkgeverscommunity zelf op kop, informeren, sensibiliseren, en vooral inspireren. In de volgende fases zetten ze in op het uitbouwen van expertise (met name via een toolbox die alle gespecialiseerde websites, tools en gegevens van experts samenbrengt). In dat oogpunt is het belangrijk dat de werkgeversorganisaties betrokken zijn bij de monitoring van en het onderzoek rond diversiteit. Mede daarom hebben ze hun engagement en samenwerking versterkt met instellingen die diversiteit promoten, zoals Unia en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Dat moet leiden tot een echte kruisbestuiving.

Tot slot willen de werkgeversorganisaties een single point of contact oprichten. Dat is nieuw: tot op heden hebben de ondernemingen geen formeel aanspreekpunt om in alle vertrouwelijkheid advies in te winnen. Dat contactpunt zal onder andere de volgende opdrachten hebben: een gezamenlijke ‘diversiteitswebsite’ uitwerken, de continuïteit van sensibiliseringsacties naar de ondernemingen toe waarborgen, de ondernemingen ondersteunen (consultancy, FAQ …), nieuwe tools voor ondernemingen uitwerken of bestaande tools verspreiden (‘quick scan’, gedragscodes, non-discriminatieclausules, opleidingsaanbod …)

Kortom, VBO, UNIZO, VOKA, UCM, UWE, Unisoc, BECI en AGROFront willen met hun actieplan ondernemingen overtuigen om hun rekruteringsbeleid te verruimen en hen aanmoedigen om ook werkzoekenden met een andere achtergrond of vanuit een minder gekend netwerk uit te nodigen op sollicitatiegesprekken, want dat is voor hen de eerste stap naar werk, en voor werkgevers een nieuwe bron om talent aan te trekken.

> Meer info over ons actieplan voor meer diversiteit en interessante ervaringen leest u hier

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.