© Shutterstock

Diversiteit & inclusie op de werkvloer: aan de slag!

Op 23 mei organiseerde het VBO praktische workshops over diversiteit en inclusie op de werkvloer. Die onderwerpen hebben namelijk een onmiskenbare, positieve impact op het welzijn van uw werknemers én op de groei van uw onderneming.


Hanne De Roo, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID Charlotte Desplenter, COMMUNICATION & EVENTS
31 mei 2023

Studies tonen aan dat een diverse werkvloer tot een hogere omzet leidt, de creativiteit en motivatie om te innoveren bevordert en de klantenbasis verbreedt. Bovendien kan het bedrijf diverse talenten efficiënter inzetten. Naast een sociale en maatschappelijke meerwaarde, bieden diversiteit en inclusie dus ook een aantoonbare economische meerwaarde.

Tijdens de workshops kwamen volgende vragen aan bod: wat zijn de voordelen op korte en middellange termijn? Aan welke (verplichte) criteria moet je voldoen? Hoe start je met een diversiteits- en inclusiebeleid? Wat kan, wat niet? De experts gaven antwoord op die vragen en gaven enkele hands-on tips en tricks mee.

De deelnemers konden rekenen op de expertise en professionele hulp van Unia, Febelfin, een onderzoekster van UGent, Equal&Up, het IGVM, Diversicom, Open@Work, Hands-on Inclusion en HR Pro die elk, volgens hun expertise, een workshop voor hun rekening namen. Op die manier werd het een uitermate praktisch evenement, dat ondernemingen en sectoren concrete tools gaf om meteen aan de slag te gaan.

Een diversiteits- en inclusiebeleid betekent diversiteit integreren in alle dimensies, op alle niveaus en in alle processen van een organisatie. Dat begint bij een missie en visie en gaat verder bij de organisatie, het welzijn van de werknemers, preventie, teamverantwoordelijken, communicatie en het verankeren van dat beleid.

Om dat soort werk te organiseren, zijn er vijf belangrijke elementen:

  1. Creëer een dragende structuur: het nieuwe beleid zou over de hele hiërarchie moeten worden gedragen.
  2. Betrek alle partijen.
  3. Stimuleer overleg en eigenaarschap.
  4. Werk een diversiteitsplan uit.
  5. Volg dat plan ook verder op.

Positieve actieplannen kunnen een onderdeel vormen van een diversiteits- en inclusiebeleid. Dankzij die plannen kunnen ondernemingen bijzondere maatregelen nemen om nadelen voor bepaalde groepen werknemers te voorkomen, te beperken, weg te werken of te compenseren, zonder dat die maatregelen als discriminerend worden beschouwd. Positieve acties kunnen zo een nuttig onderdeel zijn van een diversiteits- en inclusiebeleid van een onderneming of sector (herbekijk de webinar over positieve acties).

VBO – Het VBO gelooft in een positieve benadering van diversiteit, als meerwaarde voor sectoren en ondernemingen. Daarom promoten we zelf, proactief, diversiteit en inclusie in ondernemingen en sectoren. Zij zijn het best geplaatst om daar zelf invulling aan te geven, op maat van de noden van de sector en de onderneming.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.