© Shutterstock

Diversiteit en inclusie op de werkvloer - Werkgeversorganisaties ijveren voor meer gebruik van ‘positieve acties’

Eind december hernieuwden de werkgeversorganisaties - VBO, Beci, Boerenbond, UCM, Unisoc, UNIZO, UWE en Voka - en Unia hun in 2019 gelanceerde samenwerkingsakkoord voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Als onderdeel van die nieuwe driejarige overeenkomst organiseerden ze een webinar over ‘positieve acties’. Op die manier willen de werkgeversorganisaties plannen rond positieve acties, die nog niet het succes hebben dat ze verdienen, onder de aandacht brengen en verder promoten bij ondernemingen.


Monica De Jonghe, BESTUURDER-DIRECTEUR-GENERAAL EN EXECUTIVE MANAGER VAN HET COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID Hanne De Roo, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
26 april 2023

Dankzij die plannen kunnen ondernemingen bijzondere maatregelen nemen om nadelen voor bepaalde groepen werknemers te voorkomen, te beperken, weg te nemen of te compenseren, zonder dat die maatregelen als discriminatie worden beschouwd. Positieve acties kunnen zo een nuttig onderdeel zijn van een diversiteits- en inclusiebeleid van een onderneming of sector. Door ondervertegenwoordigde groepen aan te trekken tot de arbeidsmarkt kunnen positieve acties bovendien bijdragen aan een hogere werkgelegenheidsgraad.

De werkgeversorganisaties willen ondernemingen en sectoren ondersteunen die een diversiteitsbeleid willen ontwikkelen en uitwerken. Het webinar heeft dan ook tot doel om goede praktijken uit te wisselen en tot doeltreffende methodes te komen op maat van elke onderneming of sector, om op die manier meer diversiteit en inclusie op de werkvloer te creëren.

De voorwaarden versoepelen

Positieve acties hebben nog niet het succes dat ze verdienen. Dat is grotendeels te wijten aan de voorwaarden die vereist zijn om ze te kunnen opzetten en de nogal beperkende formaliteiten die in het koninklijk besluit zijn opgenomen.

De werkgeversorganisaties pleiten al lang voor een versoepeling van die voorwaarden om het voor ondernemingen gemakkelijker te maken plannen op te zetten en tegelijkertijd de nodige rechtszekerheid te behouden. Daarnaast pleiten ze voor een betere verspreiding en uitwisseling van goede praktijken rond positieve acties en herhalen ze hun oproep aan de regering om die verspreiding en uitwisseling te bevorderen.

VBO - De werkgeversorganisaties zullen de ondernemingen in ieder geval blijven sensibiliseren over plannen rond positieve acties, een waardevol instrument om de uitdaging van diversiteit en inclusie op de werkvloer aan te gaan.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.