First international event – Women in Finance Belgium (WIF)

Welke rol kan een werkgeversfederatie opnemen om ervoor te zorgen dat diversiteit en inclusie (D&I) deel uitmaakt van het DNA van de ondernemingen in de sector?


Monica De Jonghe, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID Hanne De Roo, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
09 juni 2022

Een boeiende vraag voor Monica De Jonghe, bestuurder-directeur-generaal van het VBO, tijdens de paneldiscussie die zich boog over het thema: “WIF 360°- working with top management and all women in finance” en in goede banen werd geleid door Dana Brants van SWIFT.

Het antwoord op de vraag is duidelijk: een doorgedreven sectorale aanpak werkt en maakt echt een verschil. Premier Alexander De Croo kon het niet beter verwoorden: WIF, dat nu 3 jaar timmert aan de weg van D&I in de financiële sector (een initiatief van Febelfin, in samenwerking met Assuralia) is ‘the best in class’!

Wat zijn de ingrediënten voor die succesformule? Een holistische aanpak, waarbij de banken en verzekeraars zich er door het ondertekenen van een charter toe verbinden om de door hen vooropgestelde Key Performance Indicators (KPI’s) te realiseren, en waarbij het behalen van de resultaten ook daadwerkelijk wordt gemeten.

Ondertussen onderschreven al meer dan 90% van de banken en verzekeraars het charter, en zijn ze allemaal goed op weg om meer gendergelijkheid en D&I te realiseren. Betekent dit dat het einddoel ondertussen bereikt is? Zeker niet. Maar Rome werd ook niet op één dag gebouwd. Met enquêtes die een groot bereik hebben (om en bij 1500 respondenten) houdt de sector de vinger aan de pols en krijgen de banken en verzekeraars belangrijke inzichten in de goede evoluties en de werkpunten.

VBO – Het VBO is ervan overtuigd dat een sectoraanpak de enige juiste weg is naar meer D&I en startte daarom een pilootproject op om samen met de sectorfederaties goede praktijken uit te wisselen en te zoeken naar een aanpak die werkt, op maat van elke sector. Er bestaat immers geen ‘one size fits all’-aanpak, wat beleidsmakers zou moeten doen inzien dat je sectoren en bedrijven beter ondersteunt en ruimte biedt om die projecten te realiseren, in plaats van te blijven inzetten op bijkomende dwingende en sanctionerende regels die gewoon niet werken. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt zoeken bedrijven al lang niet meer naar de witte raaf, maar hebben ze alle beschikbare talenten nodig, ongeacht leeftijd, gender, afkomst of arbeidshandicap. Divers aanwerven is een goede en noodzakelijke start, maar om alle talenten aan boord te houden is een inclusief beleid nodig. En daarbij is een zeer belangrijke rol weggelegd voor de sectoren. Het initiatief van WIF is, naast de vele andere initiatieven die meerdere sectoren al hebben genomen, een schitterende inspiratiebron die leidt tot meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. En het is die weg die het VBO wil inslaan!

 

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN EN PERSBERICHTEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.