In de ideale wereld is het elke dag Vrouwendag

8 maart: Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw. Het zou een dag als elke andere dag moeten zijn. Helaas is dat nog niet het geval. Er zijn immers nog vele uitdagingen rond de inclusie van vrouwen in de bedrijfswereld én voor diversiteit in het algemeen. Neem bijvoorbeeld de werkgelegenheidsgraad van vrouwen (tussen de 20 en 64 jaar) in 2019. Die bedraagt 66,5% in tegenstelling tot een werkgelegenheidsgraad van 74,5% bij de mannen. Gelukkig stijgt de werkgelegenheid van vrouwen (1%) sneller dan die van mannen (0,6%) en dichten we zo de kloof. Dat is ongetwijfeld mee het gevolg van de vele initiatieven die de sectorfederaties genomen hebben en de inzet van talrijke ondernemingen.


Monica De Jonghe, COMPETENTIECENTRUM WERK & SOCIALE ZEKERHEID
08 maart 2021

Naar aanleiding van  vrouwendag wil het VBO een positieve boodschap brengen door die recente sectorinitiatieven voor de inclusie van vrouwen in het bedrijfsleven onder de aandacht te brengen. ​Op die manier willen we aantonen dat het bedrijfsleven zelf het best geplaatst is om diversiteit binnen de ondernemingen te bevorderen. Bestaande ongelijkheden worden tenslotte niet verholpen door een eenzijdig overheidsbeleid door te voeren in alle bedrijven en sectoren. Elke sector heeft namelijk zijn eigenheid met zijn specifieke uitdagingen, zijn eigen structuur en werking en het is dus aan hen om het heft in eigen handen te nemen!​

Meer diversiteit bereiken we niet met wettelijk opgelegde quota. De voorstellen van Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah Schlitz om het vrouwenquotum op te trekken naar 40% voor de raden van bestuur en eenzelfde verplichting in te voeren voor directiecomités klinken misschien wel nobel, maar schieten hun doel voorbij. Dan ga je opkomend talent in de organisatie ontmoedigen en bedrijven verplichten om buitenshuis te rekruteren om aan de opgelegde quota te voldoen. Dat kan zelfs contraproductief werken voor de competitiviteit van de Belgische bedrijven. Het belangrijkste blijft om de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen. 

Het is dus wel noodzakelijk om in te zetten op de doorstroming van talent en ervoor te zorgen dat men in de organisatie voldoende profielen klaarstoomt om de top te bereiken. Maar dat is de interne keuken van de bedrijven en gelukkig dringt meer en meer het besef door dat het een meerwaarde is om het topmanagement diverser samen te stellen.

Ook dit jaar moedigt het VBO alle vrouwen, maar ook alle werknemers, sectoren en bedrijven aan om uit hun comfortzone te treden. Er is geen enkele reden om het niet te doen. Pak de diversiteit in uw eigen sector of bedrijf aan. Erken en behandel uw medewerkers op gelijke voet. Het zijn die acties die de strijd tegen ongelijkheid zullen ondersteunen en de diversiteit als geheel zullen bevorderen, zodat iedereen zijn plaats kan vinden en elk talent optimaal benut kan worden.

Maak hier kennis met de spraakmakende initiatieven van de sectorfederaties en laat u inspireren!

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.