Internationale Vrouwendag: vrouwen moeten losbreken uit de traditionele genderrollen en rolmodellen worden

Steeds meer vrouwen vinden hun weg naar de arbeidsmarkt en gelukkig maar. De arbeidsparticipatie van vrouwen (20-64 jaar) bedraagt 66%. Tussen 2005 en 2017 steeg volgens de Gender Equality Index van 2019 de voltijdse arbeidsparticipatie voor vrouwen van 35% tot 38% terwijl die voor mannen daalde. Maar volgens Monica De Jonghe, directeur-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), zijn we er nog niet: “Er is nood aan meer vrouwelijke rolmodellen.”


Pers, COMMUNICATION & EVENTS
06 maart 2020

Een van de factoren om te bepalen of een vrouw aan betaald werk doet, is haar persoonlijke voorkeur. Die voorkeur wordt echter sterk beïnvloed door sociaaleconomische drempels en druk om te voldoen aan traditionele genderrollen. Onze bestaande verlofregelingen hebben bijvoorbeeld een pervers effect aangezien ze nog te veel vrouwen in deeltijdse regimes duwen. Vandaag werkt bijna de helft van de vrouwelijke werknemers deeltijds, terwijl dat bij mannen 1 op 10 is, en bijna 75% van de zorgverloven wordt opgenomen door vrouwen. We trappen dan ook een open deur in als we zeggen dat een hervorming van de verlofsystemen zoals we die vandaag kennen, zich opdringt.

Wat de loonkloof tussen mannen en vrouwen betreft, stellen we vast dat die in België bij de kleinste van Europa is.Algemeen wordt ook aangenomen dat de helft van de loonkloof te wijten is aan een verschillend studie- en werkpatroon tussen mannen en vrouwen: verschillen in studiekeuze, in functieniveau, in anciënniteit, in opgedane ervaring, in tewerkstellingssector en in langere onderbrekingen in de loopbaan. De parlementaire plannen die de loonkloofwet op talloze vlakken dwingender willen maken, schieten met een kanon op een mug. De complexiteit en kostprijs van die wetsvoorstellen staan niet in verhouding tot het beoogde doel, met name de loonkloof verminderen.

Er zijn ook andere opties, zoals meer STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics) in het onderwijs met extra aandacht voor meisjes. Als we de mismatch op de arbeidsmarkt willen aanpakken, is een oerklassieke man-vrouwbenadering (hard skills voor mannen en soft skills voor vrouwen) niet de juiste manier.

Maar naast reglementaire aanpassingen spelen ook rolmodellen een cruciale rol. Daarom willen we dit jaar in het bijzonder vrouwelijke rolmodellen extra in de kijker zetten. Het VBO zal de komende dagen naar aanleiding van Internationale Vrouwendag enkele filmpjes posten van vrouwen die willen getuigen over het belang van meer diversiteit op de werkvloer, ook inzake gender. “We willen deze rolmodellen meer zichtbaarheid geven zodat ze andere vrouwen stimuleren om te groeien. Deze vrouwen durven ambitieus zijn en tonen wat ze waard zijn. Vrouwen die hun eigen onderneming hebben opgestart of willen opstarten, verdienen volgens ons extra aandacht”, besluit De Jonghe.

Onze partners

Actiedomeinen

Een gezond ondernemingsklimaat is essentieel voor een gezonde economie en duurzame groei in België. Als VBO nemen we de verantwoordelijkheid om de motor van onze welvaartsstaat op kruissnelheid te houden. Om dat te bereiken, focussen we op 18 actiedomeinen die bijdragen tot een duurzame groei.


VBO-NIEUWSBRIEF IMPACT

Schrijf u nu in en ontvang wekelijks de laatste artikelen direct in uw mailbox.